Vanlig behandling av kvinnor i klimakteriet kopplas till allvarliga biverkningar

Besvär i samband med klimakteriet kan behandlas, men en studie visar att den vanligaste behandlingen kan medföra en potentiell risk.

Studien ge ny, viktig insikt, eftersom man hittills bara har känt till liknande biverkningar i samband med behandling av kvinnor över 65 år.

© Shutterstock

Värmevallningar, humörsvängningar och sömnlösa nätter.

Klimakteriet kan medföra obehagliga besvär för många kvinnor när deras äggstockar inte längre producerar de kvinnliga könshormoner som gör att kroppen kan få barn.

Den mest effektiva behandlingen av besvären är hormonbehandling med det ena kvinnliga könshormonet, östrogen, antingen ensamt eller i kombination med det artificiellt framställda gestagen, som imiterar det andra kvinnliga könshormonet progesteron.

Behandlingen ersätter de hormoner kroppen inte längre producerar och många kvinnor upplever att den lindrar klimakteriets besvärande symtom.

Nu kopplas den vanligaste behandlingsformen till hittills förbisedda biverkningar hos 45–55-åringar enligt forskning genomförd av Kræftens Bekæmpelse, Nationalt Videnscenter for Demens och Nordsjællands Hospital i Danmark.

I en omfattande studie av cirka 60 000 kvinnor drar forskarna slutsatsen att kvinnor som får hormonbehandling under klimakteriet löper 20 procents större risk att drabbas av demens än kvinnor som inte får behandlingen.

Och fortsätter man hormonbehandlingen i mer än tolv år ökar risken till 70 procent jämfört med kvinnor utan behandling.

Resultatet är uppseendeväckande eftersom man hittills bara har känt till demensrelaterade biverkningar av hormonbehandling av kvinnor över 65 års ålder.

"Det är viktigt att ta reda på om sambandet mellan hormonbehandling och demens även berör kvinnor som får hormonbehandling enligt rådande riktlinjer, det vill säga i slutet av 40- och början av 50-årsåldern", säger Nelsan Pourhadi, som är läkare och forskare vid Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark.

Studien visar dessutom att även kvinnor som får hormonbehandling under en kortare period löper högre risk att drabbas av demens jämfört med kvinnor som aldrig har tagit läkemedlet.

Hormonkaos härjar i hela kroppen

Minskad fertilitet, fel i kroppens termostat och gradvis nedbrytning av hjärnans vävnad. Klimakteriet medför kaos i kvinnans könshormoner, vilket går ut över kroppens alla delar.

© claus lunau & shutterstock

Åldrande hjärna förlorar tajming

I takt med att hjärnan blir äldre blir hjärncellerna mindre känsliga för hormoner och andra signalsubstanser. Hos kvinnor medför det att hjärnområdet hypofysen utsöndrar mindre mängder av hormonet LH, som hjälper till att koordinera ägglossningen.

© claus lunau & shutterstock

Okänsliga äggstockar skapar mindre östrogen

Äggstockarna åldras precis som hjärnan och blir mindre känsliga för bland annat LH-hormonet. Samtidigt minskar antalet äggblåsor, som både ombesörjer bildningen av könshormoner som östrogen, inhibin och AMH.

© claus lunau & shutterstock

Kroppens termostat transporterar blod till kinderna

Den minskande mängden östrogen påverkar bland annat hjärncentrumet hypotalamus, som reglerar kroppens temperatur. Detta centrum blir mer benäget att skicka signaler till hudens blodkärl om att utvidgas, så att kvinnan upplever så kallade värmevallningar.

© claus lunau & shutterstock

Extra fett blockerar blodådror

Förändringen i hormonbalansen medför att kroppen förbränner mindre fett. I stället lagras fettet, framför allt på buken och runt bukhålans organ. Med tiden kan det leda till avlagringar av fett i blodkärlen och därmed åderförkalkning, även kallat åderförfettning.

© claus lunau & shutterstock

Nervceller förgiftar hjärnan

En låg östrogennivå påverkar hjärnans ämnesomsättning, vilket bland annat resulterar i en ökad produktion av ämnet beta-amyloid, som skadar hjärncellerna och till slut kan utlösa Alzheimers sjukdom.

Forskarna har inte kunnat konstatera vilka mekanismer det är som leder till att kvinnor som får hormonbehandling löper ökad risk att drabbas av demens.

Tidigare studier har dock visat att hormonet östrogen kan påverka hjärnan negativt.

"I samband med en tidigare studie, som påvisade ett samband mellan hormonbehandling och demens, gjordes det hjärnavbildningar som visade en större grad av krympning av hjärnan bland kvinnor som behandlades med hormoner. Och krympning av hjärnan förekommer ofta vid demens", förklarar Nelsan Pourhadi, som är läkare och forskare vid Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark, i ett pressmeddelande.

Forskarna uppmanar kvinnor i klimakteriet som funderar på att inleda hormonbehandling tänker igenom valet en extra gång.

"Man bör, i samråd med sin läkare, noga avväga för- och nackdelar med hormonbehandling under och efter klimakteriet. Denna nya kunskap kan hjälpa läkare och kvinnor att göra ett informerat val om den bästa behandlingen", avslutar Nelsan Pourhadi.

Enligt Pourhaidi behövs det fortsatta studier för att slutgiltigt konstatera om denna vanliga behandlingsform ökar risken för demens.