Shutterstock
kvinna torkar av ett bord

Vad består damm egentligen av?

Damm finns överallt, men vad är det för något och när är damm hälsovådligt?

Damm är en bred beteckning för alla typer av partiklar av både organiskt och oorganiskt ursprung, som är så små att de kan hålla sig svävande i luften under kortare eller längre tid. Ju större yta partiklarna har i förhållande till sin vikt, desto längre tid kan de hålla sig i luften, när de virvlas upp från till exempel golvet. Det damm som finns i våra hus består för det mesta av döda, avstötta hudceller från människor och djur, men beroende på de aktiviteter som äger rum innehåller husdamm också pappersfibrer, tygfibrer, byggnadsmaterial, insektsrester, pollenkorn och svamp. I rum med normal aktivitet varierar mängden damm mellan 0,05 och 1,00 mg/m3. De största mängderna damm finner man i rum där det förekommer hög aktivitet och tobaksrökning, och damm börjar bli hälsovådligt vid mängder från 3 till 5 mg/ m3. Damm förekommer också i naturen, där det härrör från vittrande bergarter och mänsklig aktivitet, och ute i rymden finns det kosmiskt stoft.