Upptäckt kan kanske rädda äldres hörsel

Att bli äldre hänger ofta ihop med hörselförlust – men forskare kan ha hittat en lovande ny behandling.

Det är vetenskapligt bevisat att åldersbetingad minskning av kolesterol i hårcellerna är en avgörande orsak till att cellerna blir mindre rörliga och försämrar hörseln.

© Shutterstock

Vi har alla varit med om att behövs höja rösten i samtal med en äldre person och det är inte särskilt konstigt. Hörseln försämras nämligen generellt med åldern.

Det kan finnas flera orsaker till detta, men man vet att de speciella sinnescellerna i innerörat, som även kallas hårceller (outer hair cells eller OHC) med tiden förlorar sin elasticitet.

Hårcellerna fungerar genom att sträckas ut och på så sätt förstärka de svängningar som utifrån kommande ljudpåverkan utlöser. Men efterhand som vi blir äldre, blir hårcellerna gradvis allt styvare.

Förlust av kolesterol försämrar hörseln

Det är vetenskapligt bevisat att åldersbetingad förlust av kolesterol i hårcellerna är en avgörande orsak till att cellerna blir mindre rörliga och att hörseln därmed försämras. En grupp argentinska forskare var emellertid nyfikna på att få reda på om processen kan vändas genom tillförsel av kolesterolet som saknas.

Forskare vid University of Buenos Aires-CONICET, Institute of Medical Research Mercedes och INIMEC-CONICET-UNC, inledde en studie på möss för att se om det låg något i deras tes.

Det har lett till en banbrytande studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLoS Biology.

Fytosteroler är en möjlig lösning

Eftersom kolesterol inte kan korsa den så kallade blod–hjärn-barriären och tränga in i hjärnan från blodet, måste de använda några kolesterolliknande ämnen från växter, som har motsvarande egenskaper.

Dessa ämnen heter fytosteroler. Precis som kolesterol ingår de som biologiska byggstenar i cellmembran och ser till att hålla dem smidiga. Förutom att ingå naturligt i växter finns fytosteroler i ett flertal receptfria preparat.

Första fasen av försöket bestod av att mäta hårcellskoncentrationen av enzymet CYP46A1, som står för majoriteten av kolesterolnedbrytningen i hjärnan. Föga förvånande fann forskarna att koncentrationen av detta enzym var högre hos äldre möss jämfört med yngre möss. Mängden kolesterol i det inre örat hos de äldre mössen fanns också motsvarande lägre jämfört med sina yngre artfränder.

Motverkade hörselförlust hos möss

Nästa steg bestod i att påvisa ett orsakssamband. Forskarna gjorde detta genom att påföra yngre möss genom att överaktivera CYP46A1-enzymet med hjälp av ett speciellt läkemedel, som vanligtvis används för behandling av HIV och aids.

Till sist ville forskarna undersöka om det var möjligt att vända processen genom att motverka den enzymatiska nedbrytningen av kolesterol hos de unga mössen med artificiellt utlöst hörselförlust.

De gav därför de unga mössen en kombination av det CYP46A1-stimulerande preparatet samtidigt som de fick fytosteroler, som kunde tränga in i hjärnan och ersätta det saknade kolesterolet. Som väntat förbättrade detta hårcellsfunktionen hos mössen. De hade med andra ord lyckats vända deras förselförlust.

"Våra forskningsresultat är mycket lovande eftersom det är första gången det har påvisats att behandling med fytosteroler ger chansen att förebygga eller behandla hörselförlust", skriver forskarna.

Försöken behöver dock upprepas på äldre möss samt människor, innan de kan dra några slutgiltiga konklusioner.