Shutterstock
Njure

Transplanterad grisnjure fungerar i en hel månad i en människokropp

I ett århundrade har läkare drömt om att rädda människoliv genom att ge njurpatienter friska organ från grisar. Nu har två amerikanska läkargrupper kommit ett viktigt steg närmare.

Läkare försökt överföra njurar från grisar till sjuka människor ända sedan början av 1900-talet.

Och under ett århundrade har de inte lyckats att få njurarna att fungera efter att de har flyttats över till den nya kroppen.

Men nu kan detta dilemma ha fått en lösning av två forskargrupper vid University of Alabama at Birmingham respektive New York University Langone Health, som båda presenterade sina resultat under veckan som gick.

Nya njurar fungerar ett kort tag efter operationen

Med tillåtelse från en hjärndöd patients familj har läkarna framgångsrikt transplanterat in njurarna från en genetiskt modifierad gris till patienten.

Efter operationen började njurarna omedelbart att utsöndra avfallsämnen till urinen och rena patientens kropp på kreatinin, vilket är ett avfallsämne som huvudsakligen produceras av våra muskelceller och som avlägsnas av njurarna via urin.

I försöket från University of Alabama at Birmingham var grisorganen funktionsdugliga i patientens kropp i en vecka – i försöket från New York fungerade grisnjuren en hel månad och forskarna planerar nu att fortsätta försöker i ytterligare en månad.

Före de nyligen avklarade operationerna hade ingen forskare lyckats uppvisa pålitliga mätningar av urin och kreatinin som bevisade att transplanterade njurar från fungerade och bibehöll kroppsfunktionerna hos en människa.

Genmodifierade njurar lurar immunsystemet

Så kallade xenotransplantationer – vilket innebär att ett organ transplanteras från en art till en annan – misslyckas ofta därför att immunsystemet hos mottagaren avvisar och angriper den främmande vävnaden.

Men det har de amerikanska forskarna tagit sig förbi genom att modifiera generna i donator-grisen.

I en en rapport framgår det forskarna vid University of Alabama at Birmingham att forskarna i försöket avlägsnade fyra gener som är specifika för grisar och ersatte dem med sex människoliknande gener.

Denna metod tycks har lurat patientens immunsystem att acceptera de nya grisnjurarna som sina egna.

Trots de senaste genombrotten är det lång väg kvar till den dag, då de mer än två miljoner människor i världen, som är beroende av dialys eller njurtransplantationer från andra människor för att överleva.

Det kommer troligen att dröja åratal innan forskarna vågar – och får tillåtelse – att försöka sig på det riskfyllda ingreppet på en levande, och i andra avseenden frisk, människa.