Tål alla mjölk?

Tål alla vuxna människor att dricka mjölk?

Milk

Majoriteten tål inte mjölk

Spädbarn tål modersmjölkens beståndsdelar, men förmågan att tåla mjölk försvinner hos huvudparten av världens befolkning när amningen upphör. Problemet är mjölkens innehåll av den lilla energirika sockermolekylen laktos.

Laktos kan inte tas upp i tarmen utan måste brytas ned till bland annat glukos av enzymet laktas, innan energin kan utnyttjas.

Om så inte sker, kommer laktosen att störa tarmen och resultera i diarré och slutligen undernäring.

De flesta nordeuropéer tål mjölk

I stort sett alla människor har den gen som bildar laktas, men aktiviteten av genen sjunker normalt efter att amningen upphör. Hos omkring en tredjedel av världens befolkning, speciellt nordeuropéer, har en genmutation emellertid inneburit att laktasgenen förblir aktiv hela livet.