Shutterstock

Studie: Sötningsmedel kan öka risken för stroke och blodproppar

Det populära sötningsmedlet ingår i en kopiös mängd kalorisnåla mat- och dryckesvaror. Branschen förnekar att det kan vara skadligt att inta.

Om du vill hålla en hälsosam vikt ska du minska sockerintaget.

Det är ett vida accepterat kostråd.

För många innebär det att de ersätter de sockerhaltiga mad- och dryckesvarorna med kalorisnåla alternativ, som har tillsatts sötningsmedel i stället för det naturliga sockret.

Men nu tyder forskning på att det kan vara en riktigt dålig idé.

Åtminstone om man intar stora mängder av det populära sötningsmedlet Erytritol.

Det visar resultaten av en studie som har publicerats i Nature Medicine.

Dubbelt så hög risk

I studien granskade den internationella forskargruppen två tidigare studier, som omfattade drygt 2 100 personer i USA respektive cirka 830 personer i Europa.

Det personerna hade gemensamt var att de löpte förhöjd risk att drabbas av hjärtproblem och stroke till följd av faktorer som övervikt och diabetes.

Genom att jämföra försökspersonernas nivåer av erytritol i blodet kunde forskarna se att den fjärdedel som hade de högsta nivåerna i blodet löpte långt högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke än personerna i den grupp som utgjorde fjärdedelen med de lägsta nivåerna i blodet.

Mätt under en period på tre åt löpte gruppen med de högsta nivåerna cirka dubbelt så hög risk som gruppen med de lägsta nivåerna – efter att siffrorna hade justerats efter testpersonernas skillnader i vikt och hälsa.

Därefter undersökte forskarna sötningsmedlet effekter i blodet.

Vad är erytritol?

För det första kunde de se ett starkt samband mellan intag av mat- eller dryckesvaror med erytritol – och därefter nivån av erytritol i blodet.

Närmare bestämt undersöktes åtta personer, utan onormal risk för hjärt-kärlsjukdom. Under studien fick de inta mat med 30 gram erytritol, exempelvis en halv liter glass med lågt kolhydratinnehåll.

En konsekvens blev att nivån av sötningmedlet i deras blod ökade från cirka fyra mikromol (den måttenhet som används för att mäta koncentrationen, reds. anm.) till omkring 6000 mikromol och låg kvar på en hög nivå i flera timmar.

För det andra visade deras studier att erytritol främjade blodproppsbildning i möss, och kunde även se att risken för blodproppar blev större när de tillsatt sötningsmedel till prover med människoblod.

I ett svar till New Scientist förnekar en talesperson för den brittiska diabetesföreningen, Duane Mellor, dock att intag av sötningsmedlet är skadligt.

Han ser det som osannolikt att någon skulle inta tillräckligt mycket erytritol för att halten i blodet ska nå upp till de hälsovådliga nivåer som forskarnas studie grundar sig på.

Även den tillförordnade chefen i den amerikanska branschorganisationen för tillverkare av artificiella sötningsmedel, Robert Rankin, avvisar att sötningsmedlet kan vara skadligt för hälsan. Han förklarar enligt People för CNN att "resultaten av denna studie går stick i stäv med flera årtiondens forskning som visar att kalorireducerande sötningsmedel som erytritol är säkra."