Shutterstock

Studie: Långvarig fasta kan ha negativa effekter

Längre tid utan mat kan få kritiska effekter för din kropps försvarsmekanism, visar amerikansk forskning.

Fasta har genom tiderna använts i kampen mot cancer, fetma, hjärtsjukdomar och andra kroniska åkommor. Nu visar det sig att en fasta som varar mer än ett dygn kan försvaga immunförsvaret.

Det har amerikanska forskare kommit fram till genom att jämföra immunförsvaret hos fastande möss med deras icke-fastande artfränders immunförsvar. De tittade specifikt på antalet vita blodkroppar kallade monocyter, som är en viktig beståndsdel av kroppens försvar mot bland annat infektioner.

Våldsam ökning av antalet i monocyter

Först analyserade forskarna blodprover från fem möss som inte hade fått någon föda på 24 timmar. En jämförelse med blodprover från möss som hade ätit normalt visade att de fastande mössen bara hade en tiondel så många monocyter i blodet. Det är ett tydligt tecken på ett sämre immunförsvar.

Det visade sig dock att monocyterna i de fastande mössen bara hade flyttat sig från blodet till ryggmärgen, där de gick i dvala. Sedan hände det något intressant. För när de fastande mössen fick föda igen väcktes deras monocyter till liv igen, vilket ledde till att deras monocytantal blev fyra gånger högre än hos icke-fastande möss.

Skapade inflammation

Nu var den stora frågan hur detta kraftigt ökade antal monocyter påverkar deras förmåga att försvara sig mot en infektion. Nästa steg blev att injicera totalt 45 möss med en bakterie som framkallar lunginflammation. Av de 45 mössen hade 23 – det vill säga knappt hälften – fastat i 24 timmar innan de injicerades och sedan fått föda.

"Som väntat ökade antalet monocyter kraftigt hos de fastande mössen och ledde till något som kallas monocytos och normalt är ett tecken på inflammation", förklarar forskningsledaren professor Filip Swirski vid Icahn School of Medicine, Mount Sinai i New York, för Illustrerad Vetenskap.

Orsak till mycket högre dödstal

Studien visade att efter 72 timmar hade nästan 90 procent av de möss som hade fastat inför injiceringen dött. Bland de möss som inte hade fastat avled bara 60 procent av infektionen. Det var uppenbart att det var den kraftiga inflammation som blev dödsstöten för de fastande mössen.

"Vi kunde se att monocyterna som hade överlevt i ryggmärgen hos de fastande mössen inte betedde sig normalt. Det hade skett genetiska förändringar som gjorde monocyterna mycket aggressivare, så att de reagerade mer kraftfullt på infektionen och framkallade hyperinflammation", säger Filip Swirski.

En fråga om balans

Att fasta i 24 timmar är uppenbart problematiskt, men vad händer efter en kortare fasta?

En annan amerikansk forskare, Satchidananda Panda, vid Salk Institute for Biological Studies i Kalifornien, har gjort försök som visar att 15 timmars fasta förbättrar immunfunktionen hos möss. Dessutom varar de flesta fasteprogram för människor i mindre än 24 timmar.

"Precis som med så mycket annat i livet är det viktigt ha rätt balans. Sådant som är gynnsamt på ett sätt kan visa sig ha ett flertal oväntade effekter på andra områden", avslutar Filip Swirski.