Shutterstock
Migrän

Studie konstaterar att klusterhuvudvärk i hög grad är ärftlig

Metastudie fann också ett starkt statistiskt samband mellan klusterhuvudvärk och storrökare.

Klusterhuvudvärk, som även kallas Hortons huvudvärk, är i hög grad ärftlig.

Det visar en internationell metastudie med deltagande danska forskare från danska Rigshospitalet och Köpenhamns universitet.

"Nu kan vi förklara en stor del av klusterhuvudvärken med genetiska variationer. Det understryker att det finns en väsentlig biologisk orsak till klusterhuvudvärk", säger Anja Sofie Petersen, som är läkare, ph.d. och en av forskarna bakom den nya studien.

Studien visar att det finns variationer av nio specifika gener som bär förklaringen till 14,5 procent av risken att drabbas av sjukdomen. Fyra av de nio genernas betydelse för klusterhuvudvärk har inte tidigare varit kända.

Studien visade också tydliga tecken på att det finns ett samband mellan rökning och klusterhuvudvärk. Det gäller i synnerhet de rökare som dagligen röker mer än en ett paket cigaretter.

"Den nya kunskapen om ärftlighet av klusterhuvudvärk och sambanden med rökning ger all anledning för dem som lider av klusterhuvudvärk att undvika rökning", säger Anja Sofie Petersen.

Det krävs dock fler studier för att konstatera om rökning är en medverkande orsak till klusterhuvudvärk och om ett rökstopp kan ha någon effekt på sjukdomen på längre sikt.

Patienter kan ha sämre utgångsläge

Hälsomyndigheter avråder generellt rökning, men har man klusterhuvudvärk är det extra viktigt att avstå från cigaretterna.

"Rökning innebär en risk för hjärtsjukdomar. En stor del av den medicin som ges vid klusterhuvudvärk får inte administreras till patienter med hjärtsjukdom. Man har som patient en sämre utgångspunkt om man inte kan ta emot den bästa behandlingen", fortsätter Anja Sofie Petersen.

Klusterhuvudvärk är en mycket smärtsam och intensiv form av halvsidig huvudvärk bakom ena ögat, som attackerar i en serie av anfall, kallade kluster.

Huvudvärken börjar oftast i vuxenlivet hos 20–40-åringar, men kan också drabba yngre personer.

Av de som drabbas av klusterhuvudvärk är majoriteten män.

Den totala metastudien bygger på data från mer än 36 000 personer. Av dem var 492 personer danskar.