Studie: Det här djuret bär på de sjukdomar som är dödligast för människan

Coronavirusets utbrott var ett exempel på hur virus kan hoppa från djur till människa. I dessa sammanhang är i synnerhet ett djur dödligare än något annat.

En del djur har en starkare immunrespons mot smittsamma sjukdomar, vilket gör dem kapabla att bära på flera tusentals virus som vi människor riskerar att åka ut för.

© Shutterstock

Där människans och djurens världar möts och går in i varandra har samexistensens harmoni emellanåt fått sina törnar, vilket ibland har lett till kritiska skeden.

Överföringen av sjukdomar från djur till människor har format människans historia – gällande allt från pesten till covid-19-pandemin.

Och i samband med coronavirusets spridning så finns det ett visst djur som har visat sig utgöra ett allvarligt hot mot mänsklighetens hälsotillstånd: fladdermusen.

Nu drar forskare vid Chicagos universitet slutsatsen att sjukdomar från fladdermöss är dödligare för människor än sjukdomar från något annat djur.

"Virus som kommer från fladdermöss resulterar i högre dödlighet efter att de överförts till människor än virus som kommer från andra däggdjur eller fåglar", förklarar Cara Brook, som är adjunkt i ekologi och evolution vid Chicagos universitet och huvudförfattare till artikeln.

Orsaken är att fladdermöss tydligen har markant större tolerans för inflammation och infektioner jämfört med andra djur.

Fladdermössens immunrespons är alltså genetiskt mer motståndskraftig än hos andra djur när det infekteras av mycket smittsamma virus.

Förklaringen ligger enligt studiens resultat någonstans i fladdermössens evolutionära utveckling från landdjur till luftdjur. Det är dock fortfarande oklart varför denna utveckling gav dem en avsevärt starkare motståndskraft jämfört med andra djur.

Djur är särskilt virusbärande

Man uppskattar att djur kan bära på mer än 800 000 virus som kan smitta människor.

Mutationer gör djurvirus farliga

De allra flesta smittsamma sjukdomar kommer från djur. Deras värdar är vanligtvis vilda fladdermöss, fåglar eller gnagare, men mutationer gör dem i skick att smitta människor.

1. Sjukdomar hos fladdermöss

Virus trivs mycket bra i fladdermöss och muterar kontinuerligt mellan fladdermössen.

Forskere indsamler prøver fra gnavere, flagermus og fugle og udpeger de virus, der måske kan smitte mennesker.

2. Smittan går vidare

En mutation kan även smitta andra djur, så att det uppstår nya mutationer. Det kan exempelvis ske bland höns.

Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho/Getty Images

3. Människan drabbas

Människor smittas och en ny mutation smittat mellan människor.

Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho/Getty Images

Forskarna tror att fladdermöss sannolikt fortsatt kommer att vara en källa till mycket smittsamma virus med höga tillväxttakter bland människor i även framtiden, vilket vi såg bevis för under covid-19-pandemin.

Faran är dock inte så betydande att virus från fladdermöss en vacker dag kommer att utplåna mänskligheten, påpekar studiens huvudförfattare.

"Avseende farorna med sjukdomar från fladdermöss är det viktigt att komma ihåg att överföring och smittsamhet är en avvägning. Virus som orsakar de högsta dödstalen kommer sannolikt inte att resultera i det högsta antalet infektioner hos människor, eftersom fladdermusen ofta dör av sjukdomen innan den har en chans att överföras till människor", förklarar Cara Brook.