Stor studie: Höga temperaturer försvagar äldres syn

En genomsnittstemperatur på 15° Celsius kan vara förknippad med 44 procent högre risk att drabbas av allvarlig synnedsättning än vid 10° Celsius.

visionheatFB

Om värmen påverkar synen negativt bland äldre personer skapar de stigande temperaturerna på jorden en oroande utmaning för jordens åldrande befolkning.

© Shutterstock

Den globala genomsnittstemperaturen har stigit med cirka 1° Celsius sedan 1880 och denna siffra väntas i skrivande stund öka med omkring 1,5° Celsius före 2050.

Samma år, 2050, väntas 16 procent av världens befolkning vara över 65 år. I dag är siffran cirka tio procent.

Utvecklingen av stigande temperaturer och en ökande åldrande befolkning i världen kan vid en första anblick se ut att vara två separata företeelser. Men ny forskning i äldres syn visar att dessa båda globala utmaningar tillsammans bildar en av många, komplexa utmaningar.

En studie av knappt två miljoner amerikaner visar att äldre personer som lever i varmare klimat löper högre risk att drabbas av en allvarlig synnedsättning.

Kort sagt: det kan vara negativt för äldre personers syn att bo på en varm plats året runt – och problemet blir bara större och större i takt med de ökande temperaturerna och den åldrade befolkningen.

Oroande resultat

Forskare vid Torontos universitet följde 1,7 miljoner amerikaner under fem år, som alla var 65 år eller äldre och som bodde i den delstat de hade fötts i. Målgruppen tillfrågades kontinuerligt om hur deras synnedsättning utvecklades.

Parallellt samlade man in temperaturdata från de områden målgruppen bodde i för att bilda en genomsnittstemperatur.

När forskarna jämförde dessa genomsnittstemperaturer med utvecklingen i den äldre målgruppens synförmåga kunde de se att de som bor i områden med en genomsnittstemperatur på mer än 15° Celsius, löpte en 44 procent större risk för att drabbas av allvarlig synnedsättning än de som bor i områden med en genomsnittstemperatur på mindre än 10° Celsius.

Studiens huvudförfattare ser med bekymmer resultaten i skuggan av jordens ökande temperaturer, men påpekar att det behöver studeras vidare för att fastslå sambandet allvar.

"Detta samband är mycket oroande om framtida forskning bekräftar det. Med klimatförändringarna väntar vi oss ökade temperaturer globalt", förklarar huvudförfattaren Esme Fuller-Thomson som är professor vid departementet för liv och åldrande vid Torontos universitet.

En intressant detalj var att studien även visade att relationen mellan genomsnittstemperatur och allvarlig synnedsättning var densamma oavsett ålder, kön, inkomst eller utbildning.

Sambandet var dock mest framträdande hos personer i åldern 65 till 79 år.

Mystik kring orsaken

Forskarna har ännu inte tillräckligt mycket kunskaper om varför det kan vara skadligt för äldre personers syn att leva i ett varmt klimat.

Men de tror att det kan bero på att områden med högre temperaturer ökar risken för exponering för ultraviolett ljus från solens strålar, luftförorening, infektioner och nedbrytning av folsyra.

Stigande temperaturer påverkar luftföroreningen genom att öka mängden smog vid jordytan, som bildas när förorening från bland annat bilar och fabriker reagerar på solljus och värme.

Temperaturerna påverkar risken för infektioner genom att exempelvis skapa goda livsvillkor för bakterier i havet, vilket ökar risken för att badgäster kan få infektioner.

Folsyra säkrar en effektiv blodgenomströmning i kroppen och i varmare i temperaturer bryts syret ned fortare – särskilt hos äldre personer, eftersom de har svagare blodkärl än yngre människor.

Forskarna understryker behovet av fortsatta studier på området och konsekvenserna av stigande temperaturer för i synnerhet äldre och handikappade.