Stor studie ger nya insikter i fördelarna med viktminskning

Ny forskning visar att du kan uppnå ett flertal varaktiga hälsofördelar även om du går upp igen efter att ha gått ned i vikt.

Viktminskning förebygger flera allvarliga sjukdomar visar stor studie.

© Shutterstock

Många överviktiga personer lyckas med att lägga om kosten och gå ned i vikt. Men att sedan hålla nere vikten kan visa sig vara en närmast oöverstiglig uppgift.

Kroppen kommer nämligen att sträva efter att återgå till den högre vikten som den en gång har uppnått och därför krävs det en varaktig insats för att bibehålla viktnedgången.

Men kampen mot extrakilona kan löna sig – även om du går upp lite igen. Det konstaterar en grupp internationella forskare i en omfattande studie med en glädjande slutsats.

Forskningsprojektet sammanfattar resultaten av totalt 124 vetenskapliga studier och inkluderar mer än 50 000 personer.

Den stora genomgången visar att de personer som gick ned i vikt som resultat av ett intensivt viktminskningsprogram uppnådde en lägre risk att drabbas av både hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes jämfört med personer som antingen inte har gått ned i vikt alls eller deltog i ett viktminskningsprogram med lägre intensitet.

De som gick ned i vikt uppnådde även lägre blodtryck, kolesterolvärde och A1C-nivåer, vilket är ett mått som används till att diagnostisera och övervaka diabetes, jämfört med övriga deltagare.

Enligt forskarna bibehöll deltagarna den lägre risken i minst fem år efter att viktminskningsprogrammet hade avslutats.

Effekt trots viktökning

Ett annat – och kanske ännu mer överraskande – fynd var att vinsterna med att gå ned ett antal kilo tydligen gällde även för de deltagare som gick upp några av de förlorade kilona igen.

© Shutterstock

Övervikt och fetma

Ett resultat visar nämligen att den minskade risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes tycktes förbli lägre även efter viktökning.

Det finns dock "behov av fler studier för att bekräfta om den förmodade vinsten kvarstår", förklarar Susan A. Jebb vid University of Oxford, en av medförfattarna till studien.

I genomsnitt låg deltagarnas BMI på 33, vilket placerar dem i gruppen som lider av "fetma".

Det framgår av de resultat som har publicerats i Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, en kollegiegranskad tidskrift som ges ut av American Heart Association, att den genomsnittliga viktminskningen i de olika studierna varierade från två till fem kilo och att viktökningen bland deltagarna i genomsnitt var 0,12 till 0,32 kilo om året.