Stor studie: Åtta vanor som kan förlänga ditt liv med 20 år

Många års analys av fler än 700 000 amerikaner mellan 40 och 99 år har resulterat i högst användbar kunskap.

Om du vill leva ett långt liv eller i alla fall undvika att leva ett kort liv, så ska du plocka fram anteckningsblocket och uppmärksamt läsa vidare.

Forskare vid Harvard Medical School har i en omfattande studie hittat de åtta bästa råden för ett långt liv.

Forskarna har under en åttaårsperiod analyserat uppgifter som kost, sömn, fysisk aktivitet, mental hälsa och alkoholkonsumtion från fler än 700 000 amerikaner mellan 40 och 99 år.

Resultatet är motiverande därför att det visar att det aldrig är för sent att ta upp goda vanor om man vill förlänga sitt här på jorden.

Ju tidigare, desto bättre, men även om inkluderar åtta vanor i din livsstil som 40-, 50- eller 60-åring kan du förlänga ditt med 24, 21 respektive 18 år, enligt studien.

Studien visade också att det räcker att aktivt ta till sig och leva efter en av dessa åtta vanor för att öka sannolikheten att leva fyra år längre.

Här presenterar vi studiens resultat i form av åtta enkla vanor som hjälper dig att leva två årtionden längre.

Vi har placerat de åtta vanorna i en ordningsföljd så att det tydligt framgår vilka vanor som är effektivast. Det innebär att ju längre ned på listan du kommer, desto mindre effekt har vanorna på din livslängd.

1. Var fysiskt aktiv

© Shutterstock

Under den åtta år långa period som forskarna undersökte, påverkade fysisk aktivitet livslängden mest.

Måttlig motion, som motsvarar en rask promenad minst 25 minuter om dagen, hängde ihop med 46 procents lägre risk att dö.

2. Undvik opioidberoende

© Shutterstock

Opioider är en läkemedelstyp som har en smärtstillande inverkan på ditt centrala nervsystem. De mest kända opioiderna är morfin, heroin, metadon och fentanyl.

Personer utan opioidmissbruk hade 38 procents lägre risk att dö under studiens gång än de som hade missbruk.

3. Fimpa cigaretterna

© Shutterstock

Personer som aldrig har rökt hade 29 procent lägre risk att dö än de som är eller har varit rökare.

Det har stora hälsomässiga fördelar att sluta röka vid vilket tillfälle som helst i livet, men studien visade inte hur många år man räddar genom att sluta röka.

4. Hantera stress

© Shutterstock

Stress är i dag vanligt förekommande i vårt samhälle, vilket har förödande konsekvenser för hälsan.

Enligt studien reduceras risken för tidig död med 22 procent om man aktivt förebygger stress eller tar sin stress på allvar när skadan är skedd.

Så ta hand om dig själv och din stress.

5. Ät sunt

© Shutterstock

Om man äter en växtbaserad kost har man 21 procent större chans att leva ett längre liv.

Det innebär inte att du måste vara vegetarian eller vegan.

Nyckeln är att följa en sund växtbaserad plan som exempelvis medelhavskosten, som är full av fullkorn och gröna bladgrönsaker.

6. Undvik att dricka för mycket

© Shutterstock

Begränsa ditt alkoholintag till 10–14 enheter i veckan.

Om du gör det reducerar du risken för för tidig död med 19 procent.

7. Se till att sova gott om nätterna

© Shutterstock

En god natts sömn innebär minst sju till nio timmars sömn per natt. Enligt studien reducerar sådana sömnvanor risken för för tidig död med 18 procent.

Dussintals av studier har förknippat dålig sömn med ett flertal negativa hälsoresultat, bland annat för tidig död.

8. Vårda dina sociala relationer

© Shutterstock

Enligt studien kan man förlänga livslängden med fem procent om man har bra, nära relationer.

Fem procent kan tyckas vara liten, men det är ändå en minskning i dödlighet.

Och tänk på: Varje vana bidrar i viss mån – oavsett om du väljer fysisk aktivitet eller ser till att omge dig med vänliga människor som vill dig det bästa.

Dessa åtta vanor kan i kombination med varandra stärka din hälsa och leda in dig på rätt väg till ett långt liv.

Vanorna ger uttryck för att livsstilen betyder lika mycket – om inte mer – för vår livslängd som de läkemedel vi tar för att förebygga sjukdomar.

Forskarnas förhoppnings är att alla med kunskaper om dessa åtta vanor snarast möjligt tar till sig några eller alla av dem, så att vi får en god utgångspunkt för att leva långa, hälsosamma liv.

I västeuropa är den genomsnittliga väntade livslängden i dag 79 år för män och 84 år för kvinnor.