Shutterstock / tommaso79

Sömnbrist dirigerar om onyttigt fett till dina inre organ

Det kan vara skadligt att sova för lite. Ett forskningsförsök har visat att fett söker sig in till dina inre organ om du inte får tillräckligt med sömn – vilket kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Tillhör du dem som försummar nattsömnen för att sträcktitta på serier eller finkamma internet under de sena kvällstimmarna?

Då ska du kanske fundera på att gå och lägga dig tidigare, för sömnbrist kan öka risken att du drabbas av hjärt- och ämnesomsättningssjukdomar. Det visar en ny amerikansk studie.

Problemet med sömnbrist har länge bekymrat hälsoexperter, som kallar det en global epidemi.

Nattarbete, strömningstjänster och mobiltelefoner i sängen stör din nattsömn och det kan medföra allvarliga livsstilssjukdomar.

En grupp forskare vid den ideella Mayokliniken i amerikanska Minnesota har påvisat att brist på sömn kan öka fettansamlingen i din kropp.

Det sätter sig i synnerhet som onyttigt fett på dina inre organ.

Fyra timmars sömn

En försöksgrupp bestående av tolv friska, normalviktiga personer delades slumpmässigt in i två grupper. En kontrollgrupp, som fick nio timmars sömn, och en testgrupp som fick nöja sig med fyra timmar.

Under 42 dagar övervakade och mätte forskarna försökspersonernas energiintag och -förbrukning. De övervakade också kroppsvikten och fettfördelningen på utsidan av magen och fettet på de inre organen.

Försökspersonerna skulle testas under två sessioner, som båda varade i 21 dagar.

Två veckor med fyra timmars sömn på natten satte sina tydliga spår hos testpersonerna.

© Covassin N. et al.

De första fyra dagarna fick alla deltagare nio timmars sömn, under de nästa 14 dagarna fortsatte kontrollgruppen med nio timmar, medan testgruppen reducerade sin sömn till fyra timmar, och de sista tre dagarna fick båda grupperna sova nio timmar igen. Därefter bytte grupperna sömnmönster.

Under hela försöket hade båda grupperna obegränsad tillgång till mat.

Fett, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar

Testgruppen intog 300 extra kalorier om dagen. De åt 13 procent fler proteiner och 17 procent mer fett.

Viktökningen var mycket liten, men fettansamlingen ökade markant. Forskarna observerade faktiskt en ökning på nio procent på magen och elva procent på de inre organen jämfört med kontrollgruppen.

Normalt lagras fett under huden, men den nya studien visar att sömnbrist kan dirigera om fett till de inre organen, vilket kan leda till diabetes, förhöjt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

Även om testpersonerna kompenserade sömnen och stabiliserade sitt kaloriintag och sin vikt, så fortsatte fettet på organen att öka en tid efter försöket.

Med studien hoppas forskarna säkerställa att vi inte bara är inriktade på ett viktmål när vi i framtiden ska förebygga livsstilssjukdomar, utan att vi även fokuserar på rätt mängd sömn.