Shutterstock
dricka vatten när man är törstig

Ska man dricka även om man inte är törstig?

Får man för lite vätska om man bara dricker när man är törstig?

För de allra flestas vidkommande är det fullt tillräckligt att dricka, när man känner sig törstig. Olika känselorgan i vårt svalg och vår hals samt i blodbanan registrerar, när det är för lite vätska i kroppen. De sänder signaler till vårt törstcentrum i hjärnbarken, som skapar en känsla av törst. Endast i extrema situationer som i mycket varma eller fuktiga miljöer kan de självreglerande organen inte följa med vätskeförlusten. Då måste man tänka på att få i sig tillräckligt med vätska och inte bara lita på sin känsla av törst. Gamla och sjuka människor är dock ett undantag. De har nämligen ofta en reducerad törstkänsla och kan behöva vatten, även om de inte känner sig törstiga.