Särskilt hormon kan förutspå mäns hälsa

Brittisk studie visar att män med en låg nivå av hormonet INSL3 löper ökad risk att utveckla ett flertal sjukdomar med åldern.

Även om hälsosam kost och rikligt med motion kan öka chanserna för ett långt liv, så går det inte att förutspå hur en människas hälsa utvecklas – eller?

En studie visar nämligen att ett flertal åldersrelaterade sjukdomar som exempelvis benskörhet, diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdomar kanske kan förutspås med hjälp av ett särskilt hormon hos män.

Börjar i puberteten

Hormonet, som har beteckningen INSL3, dyker upp först i puberteten hos unga män.

Efter det upprätthåller hormonet i stort sett samma nivå genom hela livet, vilket gör det intressant för forskare som bland annat undersöker mäns hälsotillstånd.

Studiens resultat indikerar nämligen att unga män med låg INSL3-nivå i blodet med stor sannolikhet även har en låg nivå av hormonet när de blir äldre.

Om det visar sig finnas ett samband mellan en nedsatt INSL3-nivå och en ökad risk för åldersrelaterade sjukdomar, vilket också tycks framgå av studien, så kan de förebyggas ännu tidigare än vad som är möjligt i dag.

"Genom att förstå varför en del personer utvecklar sjukdomar och handikapp med åren kan vi lättare hjälpa dem, så att de kan leva längre och friskare", säger endokrinologen Ravinder Anand-Ivell vid University of Nottingham i Storbritannien.

Kost och gener

Nästa steg för forskarna blir att ta reda på vilka faktorer som har betydelse för nivån av INSL3 i blodet.

Tidigare studier har visat att såväl kosten under den tidiga barndomen, som gener och hormonrubbande ämnen kan spela en roll.

I vilken utsträckning dessa faktorer specifikt påverkar INSL3-nivån är ännu oklart, men målsättningen ligger ändå fast.

"Den heliga graalen inom åldersforskning är att reducera de hälsomässiga skillnader som uppstår när människor blir äldre", avslutar Anand-Ivell.