Shutterstock
E-cigarett i den ena handen och vanliga cigaretter i den andra.

Sanningen om e-cigaretter

Under de senaste tio åren har så kallade e-cigaretter blivit populära, inte minst som en metod för att sluta med vanliga cigaretter. Forskarna är dock inte säkra på om e-cigaretterna är hälsovådliga och 2019 omkom minst 47 amerikaner på grund av e-rökning.

"E-cigaretter är bättre än vanliga cigaretter" - Sant

De flesta läkare är överens om att traditionell rökning skadar mer än elektroniska cigaretter.

E-rökning är dock inte direkt hälsosamt, men vanlig rökning – som varje år leder till åtta miljoner för tidiga dödsfall – toppar listan över livsstilsproblem.

Brittiska hälsomyndigheter uppskattar att e-cigaretter är 95 procent mindre skadliga än vanliga cigaretter.

Slutsatsen baseras dock på en begränsad mängd data: E-cigaretter har bara funnits på marknaden sedan år 2006 och studier av eventuella långtidseffekter saknas.

©

E-cigaretter Är kemi i droppform

Strömmen slås på

E-cigaretter innehåller ett batteri som skickar ström genom ett elektriskt motstånd.

Motståndet värmer

När ström flyter genom motståndet, den så kallade brännaren, blir den varm enligt samma princip som i en vattenkokare.

Vätskan förångas

Värmen förångar en vätska, exempelvis glycerol med nikotin, som därefter kondenserar till mikrodroppar.

Mot denna bakgrund rekommenderar folkhälsomyndigheten i Sverige inte e-cigaretter när någon försöker sluta röka.

I Sverige gäller 18-årsgräns för användning av e-cigaretter med nikotin, och gravida och ammande rekommenderas att undvika e-cigaretter.

I slutet av 2019 ökade oron för e-rökning ytterligare – inte minst i USA – där 2 200 e-rökare tvingades uppsöka sjukhus och minst 47 dödsfall inträffade bland e-rökare på några månader.

Amerikanska läkare undersökte lungvätskan från 29 av dessa patienter och hittade ämnet alfatokoferylacetat (en typ av e-vitamin) i 82 procent av testen.

Alfatoko-ferylacetat används som förtjockningsmedel i vissa e-cigarettvätskor – i synnerhet i de som även innehåller cannabisolja. Ämnet misstänks ligga bakom de aktuella dödsfallen.

"E-cigaretter är ofarliga för andra" - Sant

Varje år dör 1,2 miljoner människor i världen av passiv rökning.

Tobaksrök innehåller drygt 7 000 olika ämnen och hittills har forskarna bevisat att minst 70 av dem är cancerframkallande – både för rökaren och för de som andas in röken utan att själv röka.

©

Vanlig cigarett

41%

Smakämnen och förbränningsprodukter

34%

Kolmonoxid

20%

Vatten

3%

Nikotin

2%

Glycerol

I jämförelse är större delen av röken från e-cigaretter inte alls rök utan vattenånga och finfördelad glycerol.

Glycerol är en sötsmakande, färglös, luktfri och ofarlig kemisk förening av alkohol.

©

E-cigarett

73%

Glycerol

15%

Vatten

11%

Smakämnen

1%

Nikotin

Forskare har ännu inte kunnat påvisa några skador när det gäller passiv e-rökning. Å andra sidan väntar de fortfarande på de första utredningarna av de långsiktiga effekterna av e-rökning.

"E-cigaretter hjälper till vid rökavvänjning" - sant

Att sluta röka är svårt. Brittisk statistik visar att endast tio procent av alla försök att sluta röka ger framgångrika resultat.

En italiensk-fransk-brittisk studie visar dock att procentsatsen ökar till 40 när rökarna får byta sina vanliga cigaretter mot e-cigaretter, som också de innehåller det beroendeframkallande nikotinet.

Ytterligare 25 procent minskade sin tobaksförbrukning avsevärt. I Storbritannien rekommenderar hälsomyndigheterna rökare att använda e-cigaretter som ett verktyg när de vill sluta röka.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, uppgår antalet rökare i världen till: 1,1 miljarder

© Shutterstock

Direkta fördelar med att sluta röka

E-rökning hjälper många att sluta röka, och även om det är osäkert hur hälsosamma e-cigaretter egentligen är innebär växlingen omedelbara fördelar – även för resten av livet.

  • 8 timmar. Blodet innehåller mindre koloxid och mer syre.

  • 48 timmar. Luktsinne och smaksinne förbättras.

  • 72 timmar. Lungornas små hålrum slappnar av vilket underlättar andningen.

  • 2 månader. Syreupptagninge och uthållighet har förbättrats.

  • 6 månader. Slem i lungorna och risken för lunginfektioner har minskat.

  • 1 år. Risken för hjärtsjukdomar är halverad.

  • 5 år. Risken för cancer i munhåla, luft- och mattrupe samt urinblåsa är halverad.