Shutterstock

Så mycket vatten ska du dricka om dagen

Forskare har kommit fram till att de hittills rekommenderade åtta glasen om dagen kan vara lite i överkant.

Har du svårt att dricka åtta glas vatten om dagen, motsvarande två liter, trots att du är väl medveten om att det är bra för hälsan? I så fall finns det goda nyheter.

Forskare vid University of Aberdeen i Skottland har kommit fram till att två liter ofta är mer än de flesta av oss behöver.

Salat indeholder meget vand.

Sallad innehåller massor av vatten. Upp emot 97 procent av en gurka består av vatten och vattenhalten i en vattenmelon ligger på cirka 92 procent.

© Shutterstock

Eftersom cirka hälften av vårt dagliga vätskeintag kommer från maten, uppskattar forskarna att vi bara behöver dricka 1,5 till 1,8 liter vatten om dagen.

Det framgår av en forskningsartikel publicerad i den amerikanska tidskriften Science.

Vätskan från mat ska räknas med

Enligt John Speakman, som är professor vid University of Aberdeen, så bygger rådet att dricka två liter vatten om dagen på ett smärre räknefel.

"Vårt vätskebehov är differensen mellan den vätska vi bör inta och den mängd vi intar via vår mat", förklarar han i BBC:s radioprogram Good morning Scotland och fortsätter:

"Men eftersom man tidigare har uppskattat människors vätskeintag från mat genom att fråga dem hur mycket de äter, har detta hamnat för högt. Personer har nämligen en tendens att underdriva hur mycket de äter."

Nu har forskare emellertid samarbetat tvärs över kontinenter i sin strävan att mäta människors vätskeförlust så exakt som möjligt.

Omfattande studie

Studien inkluderade 5 604 personer i åldersgruppen 8–96 år från 23 olika länder.

Den omfattade bland annat att försökspersonerna skulle dricka ett glas vatten, i vilket några av vätemolekylerna hade ersatts med stabila isotoper av deuterium – även kallat tungt väte.

Hur fort det extra deuteriumet försvann från kroppen, gav sedan forskarna en indikation på försökspersonernas vätskeomsättning, som är ett uttryck för hur mycket vätska en person intar och avger inom exempelvis ett dygn.

Undvik uttorkning

Det är viktigt att dricka vatten om du befinner dig högt över havsytan. Hög luftfuktighet kräver också att du är extra uppmärksam på vätskebalansen för att undvika uttorkning.

© Shutterstock

Och då stod det bland annat klart att personer som omsätter mycket vätska bör dricka mer än personer som omsätter mycket mindre.

Till den förstnämnda gruppen tillhör bland annat personer som lever i områden med hög luftfuktighet, idrottare, gravida och ammande kvinnor.

Vätskeomsättningen minskar med åldern

Energiförbrukning är den största faktorn som påverkar vätskeomsättningen, och bland extraordinärt aktiva män i åldersgruppen 20–35 år har man registrerat vätskeomsättning på ända upp till 4,2 liter om dagen.

För män och kvinnor i åldersgruppen 90–99 år minskar siffran emellertid till cirka 2,3 liter om dagen, medan kvinnor i åldersgruppen 20–40 år i genomsnitt ligger på 3,3 liter om dygnet.

© Shutterstock

Läs också:

Forskaren Dale Schoeller vid University of Wisconsin-Madison tror inte att det någonsin har funnits vetenskapliga belägg för att råda människor att dricka åtta glas vatten om dagen.

Han tror däremot att det har varit inexakt, därför att man inte tidigare har tagit med det dagliga vätskeintaget via mat i beräkningen.

"Den här studien är till dags dato den mest exakta när det gäller att mäta hur mycket vätska faktiskt intar dagligen, hur mycket de avger och vilka faktorer som påverkar processen", säger han.