Shutterstock

Så mycket betyder jord under naglarna för barns immunförsvar

Om betongbeläggning och grus ersätts av jord, gräs och växter, kan barnens immunförsvar och tarmflora förstärkas på mindre än en månad.

Om du hämtar ditt barn på förskolan och overallen är helt smutsig med lera och naglarna är svarta, ska du inte bli irriterad på personalen. Du bör snarare tacka dem, för forskning visar att det är bra för barnens immunförsvar att de är i närkontakt med naturen.

Erfarenheterna kommer bland annat från en senare finsk studie av 75 barn i åldrarna 3–5 år. Barnen, som rekryterades från tio olika förskolor, vistades i olika sorters omgivningar och under de 28 dagar försöket pågick.

Barn testades i olika miljöer

Det var det första försöket någonsin som specifikt undersökte hur barns immunförsvar reagerar på de omgivningar som barnen leker och vistas i.

En del av skolorna hade vanliga gårdsområden med betong och grus som barnen vistades i. Andra förskolor tog ut barnen i naturen varje dag. Och på utomhusområdena i anslutning till fyra förskolor planterades det bland annat gräs, ljung och blåbär. Barnen på dessa fyra "naturförskolor" lekte i sina nya omgivningar fem dagar i veckan och fick dessutom möjlighet att själva odla i speciella planteringslådor.

Bildade fler T-celler

Efter att de 28 dagarna hade passerat jämförde forskarna barnen i de tre olika miljöerna. De såg en tydlig skillnad i den mikroflora som barnen hade både i tarmsystemet och på huden. Mätningar visade även att de barn som hade närkontakt med naturen bildade fler T-celler och andra viktiga markörer för ett väl fungerande immunförsvar.

"Vi kunde också se att tarmfloran hos barnen från de gröna förskolorna påminde om tarmfloran hos de barn som varje dag kom ut i skogen", förklarade miljöforskaren Marja Roslund vid universitetet i Helsingfors i samband med publiceringen av forskningen för ett par år sedan.

Känd som biodiversitetsteorin

Idén att en miljö med många mikroorganismer kan stimulera immunförsvaret är känd som "biodiversitetshypotesen". Den går bland annat ut på att förlusten av biologisk mångfald i storstadsområden delvis är orsaken till den ökning av immunrelaterade sjukdomar som vi har sett på senare tid.

"Resultaten av vår studie backar upp denna hypotes och antagandet att bristen på biologisk mångfald i den moderna miljön kan vara skälet till att immunsystemet inte tränas upp ordentligt, vilket orsakar den ökande förekomsten av immunrelaterade sjukdomar", skrev forskarna i sin rapport.

Ökning av gynnsamma bakterier

Vad de finska forskarna observerade hos barn som lekte i jord och smuts bland gräs och träd, var ett ökat antal gynnsamma gammaproteobakterier. De stärker hudens immunförsvar, ökar frisättningen av immunglobuliner i blodet samt sänker nivån av interleukin-17a, som förknippas med immunrelaterade sjukdomar, autoimmuna sjukdomar och allergier.

Immunforsvaret - Immuncelle bekjemper virus
© Shutterstock

Läs också:

Positiv effekt på synen och psykisk hälsa

Det återstår många obesvarade frågor, men försök som detta hjälper till att understryka hur viktigt det är att barn vistas utomhus i gröna omgivningar – och det handlar inte bara om ett förstärkt immunförsvar.

Det finns fler studier som har visat att det även gynnar barnens syn och psykiska hälsa att vistas utomhus i gröna omgivningar.