Shutterstock
Du ska gå 8 200 steg om dagen

Så många steg ska du ta varje dag

Är det 10 000 steg om dagen? Kanske 12 000? Eller är det minuterna som räknas? Det är inte konstigt om du är förvirrad. Det finns många åsikter om hur många steg vi ska ta per dag, och olika studier visar olika resultat.

Nu har amerikanska forskare tittat närmare på hur många steg vi egentligen bör ta per dag för att förebygga exempelvis fetma, högt blodtryck, depression, sömnapné och vissa typer av diabetes.

Fyra års data

Den nya studien är den första i sitt slag.

Det som skiljer den från tidigare studier är att den bygger på en stor grupp försökspersoner som har följts noga under flera år.

promenad med vännerna

Du kan bland annat öka din dagliga träning genom att vänja dig vid att vara aktiv tillsammans med dina vänner, är ett av råden från flera experter.

© Shutterstock

Närmare bestämt har 6 000 amerikaner utrustats med en elektronisk mätare, som under fyra år har registrerat hur många steg testpersonerna tagit. Genom att koppla mätaren till testpersonernas elektroniska journal har resultaten om deras aktivitetsnivå redovisats löpande, och det är dessa resultat som har lett till den nya rekommendationen.

Det magiska talet

Antalet steg per dag samt intensiteten i dessa hos deltagarna jämfördes mot förekomsten av sjukdomar bland övriga deltagare – men också mot den allmänna befolkningen.

Resultatet visar att du behöver gå cirka 8 200 steg om dagen för att minska risken för tidigare nämnda sjukdomar.

“Risken för att dö tidigt är större om du är inaktiv. Det kan man motverka genom att gå.” Linda Hildegard Bergesen, professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo

Om du hör till dem som är vana vid att gå 10 000 steg eller mer finns det ingen anledning att sänka aktivitetsnivån.

Varje steg räknas

Forskarna fann att personer som ökade sin aktivitet och började gå 11 000 steg om dagen i stället för 6 000 minskade risken att bli överviktig med hela 64 procent.

Även om siffrorna inte visar ett direkt samband mellan orsak och verkan tvivlar inte Linda Hildegard Bergesen, professor i fysiologi vid universitetet i Oslo, på att siffrorna räcker som indikation på att fler steg per dag minskar risken för sjukdomar.

– Risken för att dö tidigt är större om du är inaktiv. Det kan man motverka genom att gå, säger hon till NRK.

Det finns med andra ord ingen anledning till att dra ner på tempot om du har en god rutin och redan går mer än 8 200 steg om dagen.

– Ju fler steg, desto bättre. Det är bara att gå till jobbet, hålla möten gåendes, promenera med vänner och lämna mobilen i fickan, säger Linda Hildegard Bergesen.