Shutterstock
Stekpanna

Så många partiklar avger teflonpannor

Forskare har identifierat miljontals olika sorters mikro- och nanoplaster, som teflonpannor frisätter i samband med användning.

Det är inte bara biffarna som lätt och ledigt släpper från teflonpannan när du lagar mat till familjen eller gästerna. En helt ny studie från Flinders University i Australien har identifierat över två miljoner olika sorters mikro- och nanoplaster som frisätts från teflonbeläggningen om den är repad eller skadad.

Det innebär att de som använder teflonbelagda kok- eller stekkärl kan utsättas för ett stort antal kemiska ämnen i vardagen. Eftersom plastpartiklarna dessutom i stor skala försvinner med ned i köksavloppet i samband med disk, utgör de samtidigt ett eventuellt hot mot miljön.

Nedsatt immunförsvar och cancer

Bovarna är ett par synnerligen motståndskraftiga kemiska ämnen som kallas poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS).

Det är syntetiskt framställda fluorerade ämnen, som har det illavarslande smeknamnet "forever chemicals", eftersom de står emot nedbrytning i naturen och därför har varit ett problem under generationer. De förekommer inte minst i teflonbeläggningar, vattenfast kosmetika, brandhämmande ämnen och ett flertal andra sammanhang. Tidigare studier förknippar användandet av dessa ämnen med nedsatt immunfunktion, hormonrubbningar och ökad risk för vissa cancerformer.

Flera miljoner skadliga partiklar

"Eftersom PFAS redan ger anledning till oro, kan det visa sig att mikropartiklarna från teflon, som hamnar i vår mat, i själva verket är ett hälsohot som bör undersökas närmare. Vi vet nämligen inte så mycket om dessa förorenande ämnen, som dyker upp i allt större omfattning", säger Cheng Fang, en av forskarna bakom den nya studien.

Med hjälp av en speciell analysmetod kunde de australiska forskarna visualisera och identifiera de flerfaldiga, mikroskopiska mikro- och nanoplastpartiklarna. De upptäckte att en enda repa i ytan på en teflonpanna kan frisätta cirka 9 100 plastpartiklar per användning. På en mikroskala visade forskarnas modellberäkningar att ända upp till 2,3 miljoner mikro- och nanopartiklar kan frisättas från den förstörda ytan.

Vi bör välja kokkärl med eftertanke

Den australiska forskargruppen rekommenderar därför att det görs fler studier av riskerna i samband med att utsättas för mikro- och nanoplaster från teflonbeläggningar.

"Vår studie är en kraftfull varning. Vi människor måste vara uppmärksamma och välja och använda rätt kok- och stekkärl, så att vi undviker föroreningar i vår mat", säger Youhong Tang, som också är medförfattare till den nya studien.