Shutterstock

Så här kan din smartmobil indikera om du kommer att dö inom fem år

Data som samlats in under en förvånansvärt kort tidsperiod är en indikator på hur länge du kommer att leva.

Sex minuters promenad.

Det är allt din telefon behöver för att förutsäga risken för du ska dö inom de kommande fem åren.

Det pekar i alla fall resultaten i en ny studie just publicerad i PLOS Digital Health på.

Studien bygger på data från 100 655 deltagare i den brittiska biobankstudien, som har samlat in information om hälsan hos medelålders och äldre vuxna i Storbritannien i mer än 15 år.

Enligt forskarna bakom studien kan resultaten ge oss viktiga överblickar.

Med hjälp av data som samlas in på en smartmobil blir det plötsligt möjligt att förutsäga dödlighet för stora befolkningsgrupper – utan att använda resurser för att aktivt samla in hälsodata om individen.

Detta har annars gjorts hittills i andra studier av dödlighet som vanligtvis har utgått ifrån klassiska mätningar av människors fysiska tillstånd, såsom gångtester eller mätningar av självrapporterad gångtakt.

Många sjukdomar delar ett karakteristiskt mönster

Forskarna bakom studien har specifikt tittat på data som deltagarna från den brittiska biobankstudien samlat in via rörelsesensorer som de bar på handleden under en vecka.

På så sätt samlade de in samma typ av data – gångintensitet mätt på korta promenader – som också kan samlas in via en smartmobil.

Målet för forskarna var att hitta en indikator som kunde förutsäga risken för dödsfall baserat på data som samlats in under en kort tidsperiod. Om man vill kunna använda en smartmobil för att samla in samma hälsodata måste man enligt forskarna nämligen ta hänsyn till att folk vanligtvis inte har sin telefon med sig en hel dag åt gången.

Data från rörelsesensorerna kördes tillsammans med dödsdata för ungefär en tiondel av deltagarna genom en maskininlärningsmodell. På så sätt utvecklade forskarna en algoritm som uppskattar dödlighetsrisken inom fem år genom att titta på utvecklingen av människors hastighet under en sex minuters promenad.

För många sjukdomar, framför allt hjärt- och lungsjukdomar, finns ett mycket karakteristiskt mönster där människor saktar ner när de är andfådda och sätter fart igen med korta intervaller. Bruce Schatz, professor och medförfattare till studien.

– För många sjukdomar, särskilt hjärt- och lungsjukdomar, finns det ett mycket karakteristiskt mönster där människor saktar ner när de blir andfådda för att sedan ta fart igen med korta intervaller, säger Bruce Schatz till New Scientist.

Enligt forskarnas resultat har sexminutersmätningarna visat sig vara lika exakta som andra mätningar som förutsäger människors dödlighet.

Därför finns det stora möjligheter med användning av smartmobiler, tror Bruce Schatz.

Ben som går
© Shutterstock

Läs också:

– Om folk går runt med sina telefoner kan man göra veckovisa eller dagliga förutsägelser, säger han till New Scientist.

– Och det är något du inte kan göra med någon annan metod.