Shutterstock
Snus placeras under läppen

Så fungerar snus

Användningen av snus och liknande produkter ökar i många länder. Vetenskapen har tittat närmare på om de små påsarna under överläppen är farliga.

Vad är snus?

Snus är en typ av rökfri tobaks- och nikotinprodukt som uppfanns i Sverige i början av 1700-talet. Produkten består i princip av en typ av finhackad tobak, som till en början intogs genom att man sniffade upp det i näsan.

Snuset är fuktigt, vilket gör att det kan formas och tas oralt genom att man placera en klump under exempelvis överläppen.

Så småningom började snuset packas i små, praktiska papperspåsar. I dag snusar 20 procent av alla svenskar, vilket är en högre andel än antalet rökare.

Snuset har spridit sig till grannländerna och förbrukningen ökar, exempelvis snusar 20 procent av alla norska män dagligen.

Ökning av antalet snusare

Bland 14-24-åringar i Finland och Estland ökar konsumtionen av snus och snusliknande produkter.

© Marjut Salokannel, Eeva Ollila

Det finns flera olika produkter som kallas snus.

  • Snus: Finhackad, fuktig tobak, vanligtvis förpackad i små påsar. Finns i olika styrkor.
  • Tuggtobak: Grovhackad tobak och andra växtfibrer förpackade i starkare påsar som kan tuggas.
  • Nikotinpåsar: Snusliknande produkt som inte innehåller tobak utan ett pulver av nikotin, smaker och så kallade livsmedelsgodkända fyllnadsmedel av växtfibrer samt salter och vatten.
Var är snus lagligt 2020?

I alla EU-länder förutom Sverige har försäljning och import av traditionellt snus varit olagligt sedan 1992. Därför finns det i dessa länder främst rökfria produkter utan tobak på hyllorna.

© Knowledge Action Change

I Europa är skillnaderna stora mellan länderna: I Norge kan man exempelvis köpa snus medan det är olagligt att köpa nikotinpåsar.

Hur många svenskar snusar?

Andelen svenskar som röker varje dag har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet. Samtidigt har andelen som snusar dagligen ökat, framför allt bland kvinnor.

I Sverige är det framför allt personer mellan 25 och 64 år som snusar. De män som snusar mest är i åldrarna 25-44-år, där 35,5 % snusar dagligen.

De kvinnor som snusar mest är i åldrarna 45-64 där det är 16,5 procent som snusar dagligen, enligt statistikmyndigheten SCB.

Hur fungerar snus?

Syftet med att använda snus och liknande produkter, liksom andra tobaksvaror, är att få en stimulerande sensorisk effekt.

Den lugnande effekten kommer främst från nikotin, men andra ämnen som acetaldehyd (etanal) kan bidra till effekten.

Ämnena i snuset tas upp i blodet.

Ämnena i snus tas upp i blodet genom slemhinnorna i munnen.

©

Så skapar snus en avslappnande känsla

1. Snuspåsar läggs in i munhålan, vanligtvis under överläppen. Salivet i munnen hjälper till att dra ut ingredienserna i påsen tills det inte finns mer smak kvar i påsen.

2. Utöver nikotinet släpper traditionellt snus också ut nitrosaminer och exempelvis små mängder av arsenik och bly. Dessa ämnen är cancerframkallande, och nikotinet är beroendeframkallande.

3. Genom slemhinnor i tandköttet och munhålan absorberas ämnena i blodet inom några minuter, vilket därefter transporterar dem runt kroppen. Väl i hjärnan aktiverar nikotinet bland annat belöningssystemet som utlöser signalsubstansen dopamin, även kallad "lyckohormonet".

Hur mycket nikotin är det i snus?

Innehållet av nikotin i snus varierar mycket. I genomsnitt innehåller vanliga snuspåsar 8 milligram nikotin per gram tobak. Särskilt starka sorter dock innehålla upp till 43 milligram per gram tobak.

I nikotinpåsar finns det i allmänhet mindre nikotin. Koncentrationerna varierar vanligtvis mellan 2 och 7 milligram beroende på märke.

Olika typer av nikotinpåsar

Innehållet i nikotinpåsarna varierar i mängd, ingredienser och koncentrationer.

© M. Justin Byron, et. al.

Är snus farligt?

De hälsorisker som är förknippade med att snusa under en längre tid inkluderar exempelvis tandköttsinflammation och paradontit, tandlossning, hål och missfärgning på tänderna.

Enligt amerikanska Food & Drug Administration innehåller snus också totalt mer än 4 000 kemikalier, varav drygt 30 har kopplats till en ökad risk för cancer. Cirka 2 300 amerikaner diagnostiseras med mun-, hals- eller bukspottkörtelcancer varje år till följd av rökfria tobaksprodukter.

Dessutom har snus också troligtvis visat sig öka risken för hjärt-kärlsjukdom.

Men jämfört med cigarettrökning verkar snus vara betydligt mindre farligt, bland annat eftersom intaget inte kräver någon förbränning, vilket är det i cigaretter som skapar en del av gifterna.

Dessutom minimerar snus också risken för passiv rökning, som dödar 880 000 människor varje år.

Det är okänt hur stor skillnaden i hälsorisk mellan snus och nikotinpåsar är. Det är dock säkert att nikotin är mentalt och fysiskt beroendeframkallande och hämmar hjärnans utveckling hos ungdomar under 20 år.

Studier har exempelvis visat att nikotin förändrar aktiviteten i de områden i hjärnan som styr uppmärksamhet, inlärning och minne.

VIDEO: Se nikotinets bestående effekt på hjärnceller

Med hjälp av så kallade biosensorer lyckades amerikanska forskare 2019 visa att nikotin fortsätter att ha effekt i hjärnceller, eftersom receptorerna på hjärncellernas yta som absorberar nikotin även finns inuti cellerna.