Shutterstock
Trafikprop på motorvej

Så fort kan avgaser förändra kopplingar i hjärnan

Ett speciellt nätverk av hjärnceller påverkas uppenbart av föroreningarna. Forskarna är framför allt oroade för de potentiella konsekvenserna för människor som utsätts för koniska föroreningar.

Att stå i en bilkö och inte komma någonvart, samtidigt som bilen släpper ut bensinavgaser, är dåligt för både klimatet och humöret.

Men inte bara det.

Forskarna bakom en ny studie, som har publicerats i Environmental Health, har tittat närmare på vad som händer i vår hjärna när vi andas in avgaser från bilar.

Enligt de kanadensiska forskarna bakom studien går det att spåra förändringar i delar av hjärnan till följd av avgasföroreningarna redan efter två timmar.

Observerat för första gången någonsin

Resultaten är baserade på ett försök med 25 vuxna, som först utsattes för avgaser i ett laboratorium.

Därefter fick de andas in ren, filtrerad luft, för att kunna jämföra vad de olika lufttyperna startade i deras hjärnor.

Man jämförde hjärnavbildningar gjorda både före och efter varje scenario. Efter att deltagarna hade utsatts för luftföroreningar kunde forskarna konstatera att det skedde en förändring i deras hjärnors så kallade Inåtriktade nätverk på svenska.

Det inåtriktade nätverket är ett system av nervceller som aktiveras när hjärnan tar mentala pauser. Det kan exempelvis vara under mindfulnessövningar eller meditation, men även när vi dagdrömmer eller utför monotont arbete.

Nätverket verkställer med andra ord ett slags omedveten mental uppstädning.

Det är första gången forskare har sett föroreningar utlösa den typen av förändringar i hjärnan på människor.

"I flera årtionden har forskarna trott att hjärnan kanske har varit skyddad mot skadlig inverkan av luftföroreningar" säger seniorförfattaren till studien, Dr. Chris Carlsten.

"Denna studie, som är den första i världen i sitt slag, ger nya bevis som stöder kopplingen mellan luftföroreningar och kognitiv förmåga." Dr. Chris Carlsten, seniorförfattare till studien

Risk för försämrad arbetsförmåga

Förändrade kopplingar i hjärnans så kallade inåtriktade nätverk har, enligt Dr. Jodie Gawryluk som var medförfattare till studien, förknippats med nedsatta kognitiva prestationer och symtom på depression.

"Så det är oroväckande att se att trafikföroreningar förändrar samma nätverk", säger hon.

Enligt forskarna behövs det mer forskning på området för att fullt ut förstå vilka konsekvenser dessa förändringar kan få. Men det framgår av studien att det finns en risk att de kan leda till försämringar av människors tankeverksamhet eller arbetsförmåga.

Den goda nyheten är samtidigt att de förändringar som observerades i hjärnan var kortvariga. Så snart det strömmade ren luft genom lungorna igen återvända hjärnan till sitt ursprungliga läge.

Icke desto mindre tyder resultaten på att luftföroreningar kan vara skadliga för hjärnan om man kroniskt är utsatt för luft som är proppfull med skadliga partiklar.

Det i sig själv vara kritiskt för stora delar av världens befolkning, som dagligen andas in höga nivåer av luftföroreningar.