Shutterstock

Så få steg om dagen kan förlänga ditt liv

Omfattande global studie ger ny fingervisning om vilket magiskt antal steg du ska nå upp till för att få ett längre liv.

Om du går 10 000 steg om dagen skördar du ett stort antal hälsovinster. Denna siffra har länge varit en tumregel och det är nog inte många som har missat den.

Men nu tyder en studie på att du kan uppnå betydliga fördelar även om du inte når upp till denna ofta omtalade magiska siffra.

Det framgår av forskning som har publicerats i European Journal of Preventive Cardiology.

Enligt forskarna bakom den omfattande studien, som anses vara världens största i sitt slag, kan mindre än 5 000 steg om dagen faktiskt vara tillräckligt för att minska din risk för en för tidig död.

Studien tar sin utgångspunkt i data från 226 889 personer från olika delar av världen – och är en sammanfattning, det vill säga en så kallad metaanalys, av 17 olika studier på området, som har följt försökspersonerna i sju år i genomsnitt.

Betydligt färre steg gör skillnad

Och forskarnas resultat är goda nyheter för alla oss som har en avslappnad inställning till stegräknaren.

Deras resultat visar nämligen att du genom att traska bara 2 337 steg om dagen minskar risken att dö av sjukdomar i hjärta och blodkärl.

Samtidigt kunde forskarna se på sina data att den allmänna risken att försökspersonerna avled under undersökningsperioden – oavsett dödsorsak – minskade för de personer som gick minst 3 967 steg om dagen.

© Shutterstock

Den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen

Risken att dö minskar markant för varje 500 till 1 000 extra steg du går.

För varje extra 1 000 steg du går om dagen minskar din risk att dö generellt sett – det vill säga av vilken anledning som helst – med 15 procent.

500 extra steg om dagen leder också till en minskad risk att dö av hjärt-kärlsjukdom på sju procent.

Och det finns tydligen inte någon övre gräns för de positiva hälsoeffekter.

Även om personer går upp emot 20 000 steg om dagen, fortsätter de hälsosamma fördelarna enligt forskarna att samlas – både för män och kvinnor, oavsett ålder och var i världen de bor. Forskarna poängterar dock att det behövs kompletterande studier för att dokumentera effekten av att gå så många steg om dagen.

Enligt forskarna var den positiva effekten största hos personer under 60 år jämfört med personer över 60 år.