Shutterstock
rökning, rökstopp, kontanter

Rökare fimpar cigaretterna för kontanter

Omkring 7,7 miljoner människor dör varje år av följdsjukdomar av rökning. Nu visar en ny studie att pengar får fler att fimpa cigaretterna än sluta-röka-kampanjer.

Rökning ökar risken för en lång rad allvarliga sjukdomar som lungcancer, KOL och hjärt-kärlsjukdomar. Trots det finns det mer än en miljard rökare i världen.

Rökarnas följdsjukdomar är dyra att behandla och cirka 7,7 dödsfall varje år är direkt relaterade till tobaksanvändning.

Nu visar en ny studie att det kan vara en lönsam affär för samhället att betala människor för att sluta röka, eftersom ekonomisk ersättning är mer effektivt än sluta-röka-kampanjer.

Rökare har fått 1 200 danska kronor för att sluta

Studien har genomförts av forskare vid Bispebjerg och Frederiksberg Hospital, som har delat ut summor på 100 000 danska kronor (cirka 140 000 svenska kronor) till sex olika kommuner i Danmark.

Hälften av kommunerna skulle använda pengarna till offentliga kampanjer som skulle få människor att anmäla sig till en sluta-röka-kurs. Den andra hälften skulle betala rökarna 1 200 danska kronor (cirka 1 700 svenska kronor), om de anmälde sig till en sluta-röka-kurs och lät bli att röka under sex veckor.

Resultatet av studien visade att 32 procent av rökarna som fick pengar för att sluta fortfarande var rökfria sex månader senare, medan 29 procent var icke-rökare även ett år senare.

I de tre kommunerna som använde pengarna till sluta-röka-kampanjer var 22 procent av rökarna rökfria efter sex månader och bara 18 procent var rökfria även ett år senare.

Liknande försök bekräftar resultat

Deltagarna blev kontinuerligt undersökta med ett kolmonoxidtest som avslöjade om de hade rökt och studien har gett upphov till en samhällsdebatt i Danmark om huruvida ekonomiska incitament kan vara försvarligt som tillvägagångssätt.

Det har utförts liknande studier på andra håll i världen. Ett försök i Frankrike med 460 deltagare visar exempelvis att ekonomiska belöningar också är ett effektivt sätt att få gravida rökare att sluta med cigaretterna.

Den danska intresseorganisationen Kræftens Bekæmpelse är entusiastiska och hoppas att ersättning i pengar kan bidra till att förhindra rökrelaterade dödsfall i framtiden.