Resultat av immunterapi mot livmodercancer imponerar

Chansen att överleva livmodercancer ökar avsevärt när patienterna behandlas med immunterapi.

Efter två år var det dubbelt så många av dem som hade fått immunterapi vars tillstånd inte hade förvärrats än bland dem som behandlats med kemoterapi och placebo.

© Shutterstock

Nya och målinriktade behandlingar betyder att flera överlever cancer än tidigare.

Så har utvecklingen sett ut för bröst-, äggstocks- och hudcancer – för att nämna några av de cancerformer där det har skett stora framsteg.

Med livmodercancer har det varit mer nedslående. Hälften av de kvinnor som drabbas av sjukdomen varje år botas genom operation.

Men är cancern nått ett framskridet stadium, där den har spridits så har chansen att överleva varit begränsad.

Hälften av patienterna dör inom tre år.

Nu ger resultaten av ett internationellt försök med immunterapi nytt hopp hos patienter och läkare.

"Jag tror att en del av patienterna blir friska", säger Mansoor Raza Mirza, som är överläkare på Rigshospitalets canceravdelning i Danmark.

"Det är inte något man har talat om tidigare i samband med patienter med livmodercancer som spritis. Operation, kemoterapi och strålning har effekt, men kan dessvärre vara kortvarig."

I försöket medverkar 494 kvinnor, som delades in i två grupper genom lottdragning. Den ena halvan fick immunterapi och den traditionella terapin, medan den andra behandlades med kemoterapi och placebo (saltvatten).

Efter två år fanns det dubbelt så många patienter vars tillstånd inte hade förvärrats i den grupp som hade behandlats med immunterapi, än bland dem som behandlats med kemoterapi och placebo.

När det gäller överlevnad var den nästan 25 procent högre i immunterapigruppen.

"Det är en jättestor skillnad både i tid utan att sjukdomen förvärras och i överlevnad", berättar Mansoor Raza Mirza, som på måndag ska lägga fram resultaten vid en virtuell konferens för cancerläkare från hela världen.

Det fanns inte fler stadier

Samma dag publiceras studien i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicin.

Bland de knappt 500 kvinnorna kom 17 från Danmark. En av dem är 44-åriga Sidsel Solmer Eriksen, som fick livmodercancer 2020. Sedan visade vävnadsprovet att sjukdomen hade spridits till bukhålan och den ena äggstocken.

Hon hade sjukdomen i det fjärde stadiet, vilket är det mest kritiska.

"När jag frågade läkaren vad som kommer efter det fjärde stadiet, svarade han att det inte finns fler stadier. Så när jag fick chansen att vara med i försöket tillsammans med kemoterapi, tänkte jag att det skulle öka mina chanser."

Eftersom försöken genomfördes i blindo vet hon ännu inte om hon får immunterapi eller placebo, när hon varje vecka återvänder för att få behandlingen var sjätte vecka på Rigshospitalet.

Men de regelbundna avbildningarna har visat lugnande resultat. Hennes sjukdom hade inte förvärrats.

"Det är en mycket speciell situation i och med att man självklart funderar mycket på den närmaste framtiden och chansen att jag alls har att överleva. Men jag lever med förhoppningen att behandlingen hjälper till att hjälpa mig genom att ge mig de bästa chanserna".