Shutterstock
Trist kvinde

Psykiska störningar har stor genetisk överlappning

Forskare bakom en ny studie ifrågasätter om det är rätt att diagnostisera till exempel bipolär sjukdom som en sak och schizofreni som en annan.

Minst en av åtta i världen har en psykiatrisk diagnos, och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är depression en av de främsta orsakerna till funktionshinder i världen.

Samtidigt uppskattar WHO att antalet personer med ångest och depression ökade med hela 25 procent under det första året av pandemin.

Därför finns det också ett massivt behov av att förstå och behandla de utbredda och allvarliga sjukdomarna.

Nu ifrågasätter forskare från bland annat Oslo Universitet om vi ens ska definiera schizofreni som en diagnos och bipolär sjukdom som en annan, eftersom den genetiska överlappningen mellan de olika psykiska störningarna är enorm.

Superdatorer räknade med miljontals varianter

I deras studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Psychiatry, tittade forskarna på genetiska data från drygt 200 000 personer med psykiska sjukdomar.

Inledningsvis fokuserade de på genetisk överlappning mellan bipolär sjukdom, adhd, depression och schizofreni, där ett team på 30 experter inom matematik, statistik och informatik använde avancerad matematik för att analysera miljontals genetiska variationer.

Med hjälp av en superdator som är tusentals gånger mer kraftfull än vanliga datorer studerade de genvarianter som kan vara förknippade med bipolär sjukdom och jämförde dem mot varianter som kan ha ett samband med schizofreni.

Två av forskarna som har gjort studien

"Personligen tror jag att begränsningarna i hur vi diagnostiserar människor kan vara en av orsakerna till att vi inte har gjort större framsteg inom det här området de senaste tio till tjugo åren", förklarar Guy Hindley (till höger), som är läkare vid Norskt centrum för forskning inom psykiska störningar (NORMENT) vid Universitetet i Oslo. På bilden står han bredvid Olav Bjerkehagen Smeland (till vänster), som är överläkare i psykiatri vid Oslo universitetssjukhus och en av forskarna bakom studien.

© YNGVE VOGT/APOLLON-UIO

Forskare: "Förändring i uppfattning"

Analyserna avslöjade 10 000 genetiska varianter kopplade till psykiska sjukdomar – samt att många av dem överlappar sjukdomarna.

En av upptäckterna var att bipolär sjukdom och schizofreni har en överlappning på 8 500 genetiska varianter, samtidigt som adhd och depression har en överlappning på 4 500 genetiska varianter.

Samtidigt påverkas risken att utveckla depression av 14 500 genvarianter, varav 7 500 av dem också kan påverka risken att utveckla bipolär sjukdom. Guy Hindley, försteförfattare till studien, förklarar:

"Resultaten kan vara en viktig förändring i vår förståelse av den genetiska grunden för psykiska störningar. I stället för att ett litet antal gener specifikt påverkar risken för att utveckla schizofreni visar vi att det förmodligen finns tusentals genetiska varianter som spelar in”, säger han.

Kan undvika biverkningar

Studien är långt ifrån den första som visar att många psykiska sjukdomar har samma genetiska rot, eftersom forskare tidigare har samlat in prover från över 100 000 personer och hittat några av de genvarianter som kan öka risken att utveckla psykiska störningar.

Men det är en av de första som ger en grov uppskattning av hur många genetiska likheter det skulle finnas mellan de olika psykiska störningarna om vi hittade dem alla.

Guy Hindley hoppas att upptäckten kan innebära att vi i framtiden blir bättre på att definiera sjukdomarna, begränsa orsakerna och därmed också skräddarsy behandlingen, och på så sätt undvika att den stora grupp människor som får diagnosen depression exempelvis inte bara buntas samman.

"Anledningen till att vi fortfarande har det system vi har i dag, med psykiatriska diagnoser, är att det inte har tagits fram bättre alternativ. Men jag hoppas att vi med dessa mer biologiska mätenheter kan dela in patienterna i grupper som är mer lika. På så sätt kan vi exempelvis också förhindra att de människor som ändå inte skulle tjäna på medicinering slipper leva med biverkningar av mediciner”, säger han.