Populära bantningsmedel misstänks ge cancer

Nu undersöks cancerrisken med Novo Nordisks framgångsrika viktminskningsmedel. Samtidigt har det kommit in klagomål på biverkningar.

Wegovy är avsett för att behandla fetma eller viktrelaterade sjukdomar. Ozempic var ursprungligen ämnat för patienter med typ 2-diabetes.

© Shutterstock

När Novo Nordisks viktminskningsmedel Wegovy och diabetesmedicin Ozempic kom ut på marknaden betraktades de genast som den effektiva lösningen på viktminskningsutmaningar som många har väntat på i årtionden.

Med potentialen att gå ned 15–20 procent av sin kroppsvikt utgör preparaten ett alternativ till diverse viktminskningsoperationer. En studie har dock visat ett tydligt behov av att upprätthålla medicineringen för att bibehålla fördelarna med Wegovy och Ozempic, vilket har placerat preparaten i ett nytt ljus.

Efter att Wegovy och Ozempic godkändes av amerikanska hälsomyndigheter i juni 2021 och därefter lanserades även i Sverige, har efterfrågan varit så stor att produktionen inte har kunnat hålla jämna steg och det har uppstått leveransunderskott – ett problem som har visat sig fortsätta.

Nu förknippar en studie de båda preparaten med ökad cancerrisk, självmordstankar och icke-eftersträvansvärda förändringar i patienternas utseende.

Hälsomyndigheterna har godkänt Wegovy till personer som är svårt överviktiga eller överviktiga personer med viktrelaterade sjukdomar, medan Ozempic ursprungligen är avsedd för patienter med typ 2-diabetes, men som för tillfället även i hög grad används som läkemedel för viktminskning.

Semaglutid, som ingår i både Wegovy och Ozempic, påverkar kroppen på samma sätt som ett mättnadshormon som bildas i tunntarmen. Ämnet minskar aptiten och ökar mättnadskänslan, vilket får dig att äta mindre och därmed går ned i vikt.

Novo Nordisk har i ett flertal försök på djur hittat ett möjligt samband mellan sköldkörtelcancer och det verksamma ämnet semaglutid.

Men i samtal med Illustrerad Vetenskap förnekar Novo att det skulle förekomma någon cancerrisk för människor.

"Säkerhetsdata insamlade från stora kliniska försöksprogram samt övervakning efter marknadsföring har inte visat något orsakssamband mellan semaglutid och sköldkörtelcancer", skriver Novo Nordisk till Illustrerad Vetenskap i ett e-postmeddelande.

Cancerrisk för diabetespatienter

En fransk studie har emellertid visat tecken på ökad risk för sköldkörtelcancer i samband med att patienter med typ 2-patienter använder dessa preparat.

Därför ska EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) nu undersöka Wegonys och Ozempics cancerrelaterade risk. Detta skriver B.T.

Båda preparaten innehåller även den så kallade glukagonliknande peptid-1 (GLP-1), som studien alltså kopplar ihop med cancerutvecklingen hos personer med typ 2-diabetes.

GLP-1 är ett naturligt hormon som frisätts i tarmen när vi äter. Läkemedel som grundas på GLP-1 innehåller en artificiell version av det naturliga hormonet.

Efter studien har paketen med viktminskningsmedlet Wegony i USA redan försetts med en varning om den potentiella risken för cancer i sköldkörteln.

Vad är det som kopplar Wegovy och Ozempic till ökad cancerrisk?

I en studie genomförd av forskare vid Bordeaux universitet upptäcktes en ökad risk för sköldkörtelcancer hos patienter med typ 2-diabetes. Risken uppstår när dessa patienter använder läkemedelspreparat i GLP-1-klassen, som innehåller det verksamma ämnet semaglutid. För andra patienter är läkemedlet ofarligt.

Cancer i sköldkörteln tillhör lyckligtvis ovanligheterna och forskarna bakom studien konstaterar också att den ökade risken i samband med användandet av de båda preparaten är relativt liten.

Forskarna påpekar dessutom att det kan finnas potentiella alternativa, ännu okända, faktorer som spelar in i de påvisade riskerna.

Novo Nordisk skriver till Illustrerad Vetenskap att det ännu inte har etablerats något direkt samband mellan GLP-1-läkemedlen och cancerrisk för patienter med typ 2-diabetes.

"GLP-1 har använts i behandlingen av typ 2-diabetes i mer än 15 år och för behandling av svår fetma i åtta år. Det inkluderar både semaglutid och liraglutid från Novo Nordisk, som har funnits på marknaden under mer än tio år", skriver Novo till Illustrerad Vetenskap.

När läkemedel som innehåller GLP-1 har tidigare har undersökts av EMA har det varit för att hitta ett potentiellt samband med ökad cancerrisk, men då frikändes preparat med hormonella ämnen.

Självmordstankar och "Ozempic butt"

Parallellt med studien av Wegovys och Ozempics cancerrisk växer högen med inrapporterade biverkningar, framför allt i samband med Ozempic.

Det handlar bland annat om självmordstankar.

Även i det sammanhanget övervakar EMA aktivt utvecklingen av inrapporterade biverkningar. Det är dock långt ifrån säkert att det finns något samband mellan medicineringen och självmordstankar.

När de tillfrågades om de inrapporterade biverkningarna skriver Novo till Illustrerad Vetenskap att det inte heller har påvisats något orsakssamband mellan semaglutid och självmordstankar eller självskadebeteende.

En annan rapporterad biverkan som har florerat på sociala medier, är den så kallade "Ozempic butt" och " the Ozempic face".

Användare av läkemedlet, som har gått ner upp till 64 kilo beklagar sig över att de har fått en "hängande" rumpa, medan andra tampas med att den snabba viktnedgången ger fler rynkor i ansiktet och får huden att hänga i påsar under ögonen.

Men alla varianter av snabb eller omfattande viktminskning kan leda till lös, slapp eller åldrande hud, påpekar en expert.

"Viktminskning som resultat av alla ingrepp kan resultera i att du förlorar fettvävnad. Det innebär att huden därmed får mindre vävnad, vilket får den att se mindre fyllig ut och slappare", förklarar Anthony Kraftson, som är klinisk lektor i endokrinologi och leder ett stort viktnavigeringsprogram vid University of Michigan.

Ny konkurrent väntar i kulissen

Novo informerar Illustrerad Vetenskap om att de inte kan kommentera "Ozempic butt", eftersom det handlar om "off-label"-användning av Ozempic, det vill säga att läkemedel ordineras för behandling av tillstånd som de inte egentligen är godkänd för.

Novo Nordisk fortsätter att de vanligaste biverkningarna är illamående, kräkningar diarré, magsmärtor och förstoppning.

Medan Novo satsar på att lansera ännu ett viktminskningsmedel, Cagricema, 2026, så flåsar konkurrerande läkemedelsföretag dem i nacken.

Den amerikanska läkemedelskoncernen Eli Lilly påstås i ett fas 2-försök med viktminskningsmedlet Retatrutid ha kunnat ge en viktminskning som är högre än vad Wegovy kan erbjuda.