Plast hittat i dricksvattnet överallt i världen

83 procent av världens dricksvatten är förorenat av mikroplast. Det visar en ny studie. Forskare ska nu undersöka vilka effekter det kan ha på vår hälsa.

Plast i vattnet:

Forskare har hittat mikroplast i dricksvattnet i hela världen.

© Shutterstock

Är du törstig? Då är det bara att gå till närmaste kran och njuta av det rena, kalla vattnet. Sådan tur har vi i Sverige. Eller ja, nästan. För vattnet är faktiskt inte så rent som vi har trott hittills.

En ny undersökning visar att mikroplast, som redan flyter som gigantiska öar i världshaven nu har hittat sin väg till vårt dricksvatten.

Förorenat dricksvatten

Företaget Orb Media har låtit forskare från University of Minnasota School of Public Health, USA, analysera dricksvattnet från 159 platser i hela världen.

83 procent av testerna visade sig innehålla mikroplast.

Europa hade lägst föroreningsgrad, men låg trots det på 72 procent.

Plast i världens dricksvatten

Företaget Orb Media har låtit analysera dricksvattnet på 159 platser i världen. I studien deltog forskare från flera universitet.

© Illustrerad Vetenskap

Det finns mikroplast i luften och i avloppsvattnet

Det är ännu okänt hur plast hamnar i dricksvattnet, men studier har visat att det finns plast i luften i större städer, vilket kan vara en av anledningarna till att det hamnar i dricksvattnet.

En annan väg kan vara genom avloppsvattnet, där det tillförs stora mängder mikroplast. En enda tvätt kan tillföra 700 000 fibrer av mikroplast.

Kan plast i dricksvattnet skada hälsan?

Resultatet från analyserna gör forskarna bekymrade, för förutom själva plastfibrerna kan det också finnas kemikalier och patogener som binder sig till plasten. Dessa partiklar är ofta för små för att kunna mätas och så mikroskopiska att de kan penetrera celler och på så sätt ta sig in i organen.

Det är oklart vilka hälsomässiga konsekvenser de relativt små mängder av plast kan ha för oss, men det ska forskarna nu undersöka.