Shutterstock
Forskare är på väg att hitta orsakerna till sena effekter av covid.

Personer med "lång covid" kan ha obalans i blodet

Ny studie av immunsystemet kan göra behandling av sena symtom av covid effektivare.

Svag och omtumlad. Så beskriver många av de patienter som upplever sena symtom och effekter efter infektion med covid sitt tillstånd.

Men nu finns det hopp om bättre behandling av de sena effekterna av covid.

En internationell grupp forskare, som har undersökt hälsotillståndet för 99 personer som upplever sena effekter efter infektion med covid, har kommit närmare
orsakerna bakom symtomen.

Slutsatserna i studien är bland annat att halten av hormonet kortisol i blodet är lägre än hos friska personer och att T-cellerna (vita blodkroppar) bekämpar ett oidentifierbart virus.

Patienterna saknar hormonet kortisol

Kortisol är ett hormon som hjälper kroppen att hålla koll på sömncykeln, inflammatoriska tillstånd och blodsockerbalansen i kroppen.

Studiedeltagarna med sena symtom av corona hade ungefär hälften så mycket kortisol i blodet som de friska deltagarna.

Enligt forskning som citeras i Science är låga kortisolnivåer ytterst vanliga hos patienter som upplever muskelömhet och trötthet.

Den viktigaste ledtråden som forskarna hittade i studien återfanns i patienternas vita blodkroppar.

T-cellerna är trötta

T-celler är vita blodkroppar som kan fungera dels som "mördarceller" som aktivt bekämpar de celler som tagits över av virus- eller bakterieinfektioner, och dels som "hjälpceller" som får andra vita blodkroppar att producera antikroppar.

Studien fann att T-cellerna visar tecken på utmattning hos patienter som upplever sena effekter av covid.

En av forskarna bakom studien, neurofysiologen David Putrino från Icahn School of Medicine, har sagt att patienternas kroppar verkar aktivt slåss mot något.

Detta kan innebära att covidviruset fortfarande är aktivt i patienternas kroppar. Men det kan också innebära att sjukdomsförloppet har gett upphov till ytterligare en infektion.

Forskarna fann bland annat att herpesvirus, som det så kallade Eppstein-Barr-viruset som kan ligga i dvala under längre perioder, var aktivt närvarande hos många av patienterna.

Forskare rekommenderar specifika behandlingsformer

Studien, som uteslutande försökte ta reda på var de sena effekterna av covid kan komma ifrån, har därmed kommit ett steg närmare en effektiv behandling.

En av medforskarna, immunologen Akiko Iwasaki från Yale University, säger till Science, att hon rekommenderar vårdpersonal att forska vidare om huruvida kortisoltillskott, antiviral medicinering och reduktion av B-celler i immunsystemet kan hjälpa patienter med sena effekter av covid vid tillfrisknandet.