Shutterstock

Överraskande forskning: Denna doft kan kanske bromsa Alzheimers sjukdom

Försök med Alzheimer-drabbade möss avslöjar att ett visst ämne vid inhalering kan ha en bromsande inverkan på de skador som sjukdomen normalt åsamkar hjärnan.

Tänk om vi i framtiden kan behandla Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar genom att utsätta patienterna för speciella dofter. Det låter kanske absurt, men försök med Alzheimerdrabbade möss har visat lovande resultat.

Spanska forskare har nämligen upptäckt att möss som inhalerade ett naturligt ämne med tämligen katakteristisk och genomträngande doft, i mindre grad drabbades av den skadeverkan sjukdomen normalt har i mössens hjärnor. Och när forskarna låter friska möss inhalera ämnet har det en förstärkande effekt på deras kognitiva förmågor.

Reglerar kroppens immunrespons

Vetenskapen vet redan att sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet – exempelvis Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt schizofreni – ofta leder till ett förlorat luktsinne. Just därför är det särskilt intressant att det är just via näsan vi kanske kan hitta ett botemedel mot dessa sjukdomar.

I försöket med de Alzheimersdrabbade mössen använde forskarna mentol och fäste vikt vid att mentoldoften minskade nivån av interleukin-1-beta (IL-1β), ett protein som normalt hjälper till att reglera kroppens inflammationsrespons.

Stärker de kognitiva förmågorna hos friska möss

En minskning av interleukin-1-beta ger ett naturligt skydd. Samtidigt kan det vara skadligt för kroppen om regleringen inte fungerar som den ska. De spanska forskarna kan bekräfta att mentol är en immunstimulerande doft för djur.

"Vi har observerat att kortvarig utsättning för mentol under sex månader förebygger kognitivt förfall hos Alzheimersdrabbade möss, och det blir ännu mer intressant att det till och med förbättrar de kognitiva förmågorna hos unga, friska möss", förklarar Juan José Lasarte, som är immunolog vid Center for Applied Medical Research i Spanien och ledare av studien.

Utlöser speciella reaktioner i hjärnan

Forskare har i ett flertal tidigare försök demonstrerat hur dofter kan påverka immunsystemet och centrala nervsystemet. Dessa samband kan vara svåra att förstå, men det är väl känt att luktsinnet har en stark inverkan på hjärnan. Vissa dofter kan utlösa särskilda reaktioner i hjärnan och leda till kemiska processer, som kan påverka minne, känslor med mycket mera.

Enligt forskarna bakom studien gäller det nu att komma fram till vilka dofter som påverkar hjärnan och kroppens immunrespons. Med denna kunskap ska det bli möjligt att använda dofter som målinriktad terapi mot bland annat Alzheimers sjukdom.