Otraditionell men effektiv behandling av psykiska störningar

Forskare har påvisat att en enkel åtgärd kan ha förvånansvärt stor effekt på den mentala hälsan hos personer med psykiska störningar.

Forskning visar lite överraskande att människor uppnår de bästa resultaten med korta träningspass varje vecka i stället för att träna under längre perioder.

© Shutterstock

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, lider var åttonde person i världen av en eller annan form av psykisk störning, och majoriteten har inte tillgång till den medicinska behandling de behöver. En stor vetenskaplig genomgång av knappt 100 studier som har omfattat totalt 128 119 patienter har påvisat att det kanske finns ett effektivt alternativ till traditionella behandlingsmetoder.

Den nya forskningen, som har publicerats i British Journal of Sports Medicine, tyder konkret på att fysisk aktivitet kan betyda mycket i strävan efter att förbättra den mentala hälsan. Att motion har en positiv effekt på psyket är knappast någon nyhet. Den nya metaanalysen, som är den mest omfattande i sitt slag någonsin, avslöjar dock att fysisk aktivitet kan vara minst lika effektivt som, och kanske även bättre än, psykoterapi och medicinsk behandling (farmakoterapi).

Styrketräning är bäst mot depression

"Det är väl känt att fysisk aktivitet är fördelaktigt för att förbättra den mentala hälsan", förklarar en av forskarna bakom studien, Ben Singh, vid University of South Australia. "Men trots de många bevisen för detta är det sällan förstahandsbehandlingen. Vår analys visar att fysisk aktivitet kan minska symtomen på depression och ångest hos alla patientgrupper med dessa störningar, även om del gynnas mer än andra".

Utifrån den grundliga analysen av den stora mängden studier kan forskarna se att styrketräning ser ut att vara mest effektivt mot depression. Yoga och uthållighetsträning ser i gengäld ut att ha den bästa effekten för personer med ångest.

Ökad mängd serotonin och noradrenalin

Fysisk aktivitet av måttlig till hög intensitet är mest effektivt mot både depression och ångest. Forskarna förklarar att det delvis beror på neuromolekylära mekanismer som förhöjda nivåer av serotonin och noradrenalin. I samband med depression minskar mängden av såväl serotonin som noradrenalin, så dessa signalsubstanser är viktiga för vår lyckokänsla och vårt mentala välbefinnande.

Överraskande nog visar forskningen även att personer uppnår de bästa resultaten med korta pass varje vecka i stället för längre träningspass. Enligt forskarna beror detta på att det är lättare att fullfölja en sådan plan för personer som redan kämpar med mentala och kanske även fysiska problem.

"Något som viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att det tydligen inte kräver särskilt mycket träning för att det ska ha en positiv inverkan på vår mentala hälsa", säger Ben Singh.