"Oanvändbart" organ kan bli ett viktigt vapen mot cancer

Läkare har tidigare ansett att brässen är en överflödig körtel och de avlägsnas ofta kirurgiskt. Men det kan visa sig vara en riktigt dålig idé.

Thymus
© Shutterstock

Precis bakom bröstbenet sitter en liten fetthaltig körtel som heter brässen, men även kallas thymus.

Hos barn bidrar den i arbetet med att utveckla deras immunsystem, men under puberteten krymper körteln ihop, vilket har lett till att har trott att den är inaktiv och överflödig när vi når vuxen ålder.

Den uppfattningen får nu motstånd efter att amerikanska forskare har gjort en undersökning som slår fast att organet kan vara en viktig del av kroppens försvar mot cancer under hela livet.

Om körteln avlägsnas i ung ålder minskar produktionen av så kallade T-celler, som är en sorts vita blodkroppar, som bekämpar bakterier och sjukdomar.

En amerikansk studie avslöjar nu att en bortopererad bräss kan resultera i en ökad risk att dö eller att utveckla cancer. Studien har publicerats i The New England Journal of Medicine.

Forskarna observerade att personer som får sin bräss bortopererad tydligen löper nästan dubbelt så hög risk att dö inom loppet av fem år jämfört med personer som inte får körteln bortopererad. Det gällde samtliga personer som bevakades, oavsett faktorer som kön, ålder, ras med flera andra omständigheter som kan spela in.

Samtidigt ser det ut leda till en dubbelt så stor risk att utveckla cancer inom loppet av en femårsperiod för dem som fick sin bräss bortopererad.

"Att riskökningen var så pass stor hade vi aldrig kunnat föreställa oss", säger David Scadden, som är den onkolog som ledde studien till The Harvard Gazette. Scadden är professor i medicin vid Harvarduniversitetet i USA.

Avlägsnas ofta i samband med hjärtkirurgi

Eftersom körteln sitter precis framför hjärtat blir den ofta bortopererad under hjärtkirurgiska ingrepp. Men själva körteln kan också drabbas av cancer och i de fallen opereras den förstås också bort.

Forskarna poängterar att det rör sig om en observationsstudie, så de kan inte dra några slutsatser kring huruvida själva avlägsnandet av brässen i självt leder till dödliga sjukdomar eller cancer.

Deras observation har dock varit omskakande för dem och de påpekar att det, enligt dem, borde ha en hög klinisk prioritet att bevara körteln i alla fall där det är möjligt – tills sambandet har undersökts närmare.

Kan rubba immunförsvaret

Deras forskning är grundad på data från patienter som har genomgått kirurgi i organen runt bröstkorgen. Hos fler än 6 000 patienter avlägsnades inte brässen. Denna grupp fungerade som kontrollgrupp. Hos 1 146 patienter opererades körteln däremot bort.

Genom att jämföra de båda grupperna kunde forskarna se att de som fick brässen bortopererad löpte ökad risk både att dö och att utveckla cancer jämfört med kontrollgruppen. Det rörde sig dessutom om mer aggressiva cancerformer, som ofta återvänder efter avslutad behandling.

I dagsläget känner forskarna inte till förklaringen, men de gissar att det avsaknaden av brässen leder till obalans i immunsystemet. De kunde bland annat se på en mindre grupp patienter, som hade fått brässen bortopererad, att de hade färre T-cellsreceptorer, vilket eventuellt kan bidra till utvecklingen av cancer eller autoimmuna sjukdomar efter ingreppet.

"Sammantaget tyder dessa observationer på att brässen hjälper till att bilda nya T-celler hos vuxna personer och hjälper till att upprätthålla en vuxen persons hälsa överlag, konstaterar forskarna.