Shutterstock
Fiskar kvicksilver tungmetaller

Nya överraskande insikter om fisk och kvicksilver

Hälsomyndigheter varnar gravida för att äta för mycket fisk, eftersom den innehåller kvicksilver. Men det är trots allt inte hälsoskadligt, säger brittiska forskare.

Kvicksilver är en tungmetall, som har kopplats ihop med irreparabla skador på det ofödda barnets nervsystem, vilket medför risk för långsammare inlärning och utveckling. Av den anledningen råder hälsomyndigheter över hela världen gravida att äta mindre fisk och att helt undvika fiskar som tonfisk och lax, som befinner sig högst upp i näringskedjan och därmed innehåller mer kvicksilver än fiskar längre ned i kedjan.

Men enligt brittiska forskare vid University of Bristol i England har den blivande mammans halt av kvicksilver i kroppen ingen skadlig inverkan alls på hennes ofödda barn, så länge hon ser till att äta fisk. Forskarna förklarar detta med att fisk även innehåller en naturlig blandning av andra ämnen, som bland annat omega 3-fettsyror, jod, D-vitamin och selen – och att detta av allt att döma är källan till dess skyddande inverkan.

Ingen skadlig inverkan

Denna ganska överraskande forskning som har publicerats i tidskriften NeuroToxicology, står i skarp kontrast till de kostråd om fisk som gravida har serverats genom tiderna.

De brittiska forskarna har följt 4 131 gravida kvinnor från ett industrialiserat område i sydvästra England, där befolkningen inte äter särskilt mycket fisk. Samtidigt undersökte de en stor grupp kvinnor i Seychellerna, där så gott som alla gravida kvinnor äter fisk.

Genom att jämföra de båda kvinnogrupperna kunde forskarna se en uppseendeväckande skillnad. Hos de kvinnor som inte åt fisk, kunde de konstatera att kvicksilverhalten i den gravida kvinnans kropp hade skadlig inverkan på fostret. Däremot fanns det ingenting hos den grupp gravida kvinnor som regelbundet åt fisk, som tydde på att kvicksilverhalten i deras blod hade någon skadlig effekt på fostret. Tvärtom visade barnen till fiskätande kvinnor tecken på bättre hjärnaktivitet, jämfört med barn till kvinnor som inte åt fisk.

Enligt professor Jean Golding, som är en av forskarna bakom studien, bör de gällande rekommendationerna om intag av fisk under graviditet förändras.

”Det är viktigt att det inte utfärdas varningar för vissa fiskarter. Det finns inga belägg för att dessa fiskar har någon skadlig effekt, tvärtom finns det mycket som tyder på att de gällande riktlinjerna kan vilseleda gravida kvinnor. I stället borde rekommendationerna vara att äta fisk minst två gånger i veckan – och en av måltiderna bör bestå av fet fisk”, säger Jean Golding.

Stjäl selen från kroppen

Dr. Nicholas Ralston från Lake Region State College i North Dakota, USA, är en av världens ledande forskare inom kvicksilvers inverkan på hälsan. Han förklarar att kvicksilver tvärtemot vad man tidigare har trott, faktiskt inte är skadligt i sig själv. Ämnets skadeverkan uppstår genom att kvicksilver binder selen i hjärnan. Selen ingår i bildandet av mer än 25 olika selenberoende enzymer, som kallas selenoproteiner, och de har bland annat till uppgift att skydda hjärncellerna.

”I själva verket är det missvisande att kalla det kvicksilverförgiftning. Det handlar snarare om en skadlig brist på selen. Kvicksilvrets negativa effekt uppstår helt enkelt genom att ämnet stjäl det selen kroppen annars skulle ha använt till att bilda selenoproteiner, som skyddar mot oxidativa skador på celler och vävnad”, berättar Nicholas Ralston.

Och det är nu det blir intressant. Just för att det inte är kvicksilvret i sig själv som orsakar skadorna, utan ämnets bindning till selen, kan det aldrig vara hälsoskadligt att äta fisk – så länge fisken innehåller mer selen än kvicksilver.

Detta gäller majoriteten av fiskar, även tonfisk och lax, men det finns även exempel på motsatsen. Val- och hajkött innehåller exempelvis mindre selen jämfört med kvicksilverhalten, vilket är förklaringen till att det tidigare har observerats problem på Färöarna, där grindval är en vanlig maträtt. Olyckligtvis är det just dessa undersökningar av valkött som har fått vetenskapen att avråda gravida kvinnor från att äta fisk med hög kvicksilverhalt.

”Nu när vi har fått insikt i biokemin bakom kvicksilver, bör vi använda denna kunskap till att uppmana gravida kvinnor att äta mer fisk, för att stärka deras egen hälsa samt främja utvecklingen av barnets hjärna”, anser Nicholas Ralston.