Elcykel

Ny studie: Så här mycket gynnar elcykeln din hälsa

I en ny studie har forskare tittat på vad det betyder för människors hälsa att cykla på elcyklar respektive traditionella cyklar.

Det kan kännas bra att ge sig iväg på sin elcykel och lämna resten av fältet på cykelbanan. Kanske är det därför som den batteridrivna cykelns popularitet har vuxit stadigt i Europa de senaste åren.

Men om man ser till elcykelns betydelse för vår fysiska aktivitetsnivå är den långt ifrån jämförbar med effekten av att trycka pedalerna i botten på en gammaldags cykel.

Detta är en av huvudslutsatserna i en ny studie som en grupp forskare just har publicerat i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Studien bygger på data från 1 250 elcyklister och 629 konventionella cyklister från olika delar av Tyskland.

Med hjälp av en smartklocka ombads cyklisterna att registrera cykelturens tid, tillryggalagd sträcka och puls varje gång de satt sig på cykelsadeln under fyra veckor.

Vanliga cyklister tog fler turer med högre puls

Utifrån de insamlade uppgifterna tittade forskarna på om de två grupperna av cyklister nådde FN:s hälsoorganisation WHO:s rekommendationer om 150 minuters fysisk aktivitet per vecka vid måttlig intensitet – eller 75 minuter vid hög intensitet.

Och resultaten visar att det var betydligt fler av de vanliga cyklisterna som nådde WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet.

Därmed nådde 35 procent av de traditionella cyklisterna målet om 150 minuters fysisk aktivitet per vecka med måttlig intensitet, medan detsamma gällde 22,4 procent av elcyklisterna.

Konventionella cyklister tog också i genomsnitt fler veckoturer på tvåhjulingen än vad elcyklisterna gjorde. Totalt satte de vanliga cyklisterna sig på sadeln cirka sex gånger i veckan, att jämföra med cirka fyra cykelturer i veckan av gruppen elcyklister.

Pulsen var också i genomsnitt högre hos de vanliga cyklisterna jämfört med de cyklister som fick hjälp av ett elbatteri under cykelturen, visar studien.

Cyklisterna på vanliga cyklar hade en snittpuls på 119 slag per minut jämfört med ett snitt på 111 slag per minut för elcyklisterna.

Elcyklister når WHO:s mål i mindre utsträckning

Med andra ord tenderade cyklisterna på elcyklar att ta färre och mindre fysiskt krävande turer än de konventionella cyklisterna.

Däremot bekräftar studien resultaten från tidigare studier som visar att elcyklar har potential att få äldre, överviktiga och andra personer med fysiska begränsningar att börja trampa – vilket inte nödvändigtvis skulle vara fallet om de bara hade tillgång till en vanlig cykel .

"Man kan dra slutsatsen att användningen av elcyklar är förknippad med en lägre sannolikhet att nå WHO:s mål för måttlig till kraftig fysisk aktivitet än användningen av cyklar", skriver forskarna.

"Det växande intresset för elcykeln kan dock bidra till att göra det lättare att cykla på fritiden och cykelpendla, särskilt för dem som är begränsade av sjukdom eller ålder och som annars inte skulle välja att cykla", fortsätter forskarna.

Studien tittade också på hur många olyckor cyklisterna var inblandade i under en period av tolv månader. Forskarna fann att det fanns en betydligt högre risk för olyckor på en elcykel jämfört med vanliga cyklar.

Det hör till historien att cyklisterna i studien som använde elcyklar generellt sett var äldre, vägde mer och hade fler hälsoproblem än cyklisterna på vanliga cyklar.