Ny, otraditionell behandling ser ut att kunna förebygga typ 2-diabetes

Forskare har framgångsrikt normaliserat insulinkänsligheten hos prediabetiker med ett enkelt ingrepp.

De flesta skulle nog rysa vid tanken på att maskar släpps fria i vårt matsmältningssystem. Men det kan visa sig vara en klok investering i vår hälsa.

För första gången någonsin har vetenskapen nämligen lyckats visa att personer som får en speciell sorts larver inplanterade i systemet uppnår påfallande hälsofördelar som framför allt kan motverka diabetes effektivt.

Forskningsresultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Tar över ratten

Forskarna bakom försöket är knutet till James Cook University i Australien. De rekryterade 40 personer som samtliga hade tidiga tecken på en ökad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Försöksdeltagarna delades in i grupper fick 20 respektive 40 larver inplanterade, samt en tredje grupp fungerade som kontrollgrupp.

Till försöket använde forskarna larver från hakmasken Necator americanus, en parasitisk nematod som lever i tunntarmen hos människor. Tydligen tar maskarna över kontrollen och genomför ett par justeringar i vår kropp som hjälper till att hålla dem vid liv. Dessa justeringar har visar sig samtidigt ha ett flertal positiva effekter som kommer oss till godo.

Normaliserad insulinkänslighet

"Metaboliska sjukdomar karakteriseras av inflammatorisk immunrespons och tidigare försök hat visat att hakmaskarna utsöndrar proteiner som reglerar värdkroppens immunförsvar, vilket säkrar maskarnas överlevnad", förklarar Dr. Doris Pierce, som är lektor vid Australian Institute of Tropical Health & Medicine, JCU University i Cairns.

Maskarnas proteinutsöndring har av allt att döma även en effekt på andra saker. Inom loppet av en tolvmånadersperiod hade försöksdeltagarnas insulinkänslighet nämligen normaliserats och man observerade också en mätbar förbättring av glukosomsättningen. Intressant nog såg forskarna den tydligaste effekten hos de deltagare som fick 20 larver inplanterade.

Nedsatt insulinkänslighet är ett av de tidiga tecknen på förhöjd risk för diabetes, och därför är det en stor vinst att värdena efter ett år låg inom normalområdet. Forskarna använde den så kallade HOMA-skalan (Homeostatic Assessment of Insulin Resistance) i sina mätningar, som är en vedertagen metod för att bedöma personers insulinkänslighet. Utifrån den skalan kunde de se att värdena nästan hade halverats.

Mindre diabetes i länder med maskinfektioner

Det intressanta är att det i länder med höga förekomster av infektioner med parasitiska inälvsmaskar, också finns färre problem med typ 2-diabetes eller nedsatt insulinkänslighet i motsvarande grad.

Dessutom har man sett att försöken att få bukt med dessa maskinfektioner i utvecklingsländer har lett till en samtidig ökning av förekomsten av inflammatoriska tillstånd och ämnesomsättningssjukdomar, bland annat typ 2-diabetes.

Hopp för framtida behandlingar

När ovan nämnda försök avslutades efter två år blev deltagarna erbjudna att antingen använda en maskkur eller fortsätta i ytterligare tolv månader. Alla deltagare så när som på en valde att fortsätta ha maskarna i matsmältningssystemet.

Immunologen Dr. Paul R. Giacomin vid James Cook University, som är medförfattare till studien, efterlyser mer forskning på detta spännande område. Han understryker att behandling med hakmaskar verkar vara säkert för människor och visar samtidigt att de uppnår tydliga förbättringar av deras metabolism.

"Om vi kan lära oss mer om vilka ämnen hakmaskarna frisätter i värdkroppen som har denna effekt på metabolismen, kan vi kanske i framtiden designa proteinbaserade behandlingar som fungerar på samma sätt", förklarar Dr. Giacomin.