Ny forskning: Kost med hög salthalt leder till stress

Det finns ett tydligt samband mellan den mängd salt som du äter och risken för att drabbas av stress. Det visar ny forskning som direkt kopplar högt salthalt i maten till sömnproblem och stress som påföljd.

Stress

Stress, irritabilitet och trötthet är en direkt konsekvens av för mycket salt i kosten.

© Shutterstock / Kite_rin

Så gott som alla över 60 år och upp emot hälften av alla under 60 år lider av nokturi, som är behovet av upprepad urinering under natten.

Följden är utebliven eller minskad nattsömn, vilket kan förstöra din hälsa och ödelägga din livskvalitet.

Det visar forskningsresultat från Nagasaki Universitt i Japan.

Salt förstör nattsömnen

Forskarna undersökte 321 vuxna med ett dagligt högt saltintag och generella sömnproblem. De fann att personerna i genomsnitt gick på toaletten 2,3 gånger varje natt.

Under tolv veckor mätte forskarna personernas saltintag biokemiskt och hittade ett slående samband.

223 personer reducerade sitt saltintag med 25 procent och minskade samtidigt antalet nattliga toalettbesök till i genomsnitt 1,4, medan resterande personer istället ökade mängden salt i kosten med 15 procent och fick uppleva hur antalet nattliga toalettbesök ökade till i genomsnitt 2,7.

Sömnbrist leder till stress

Då de japanska forskarna sedan mätte hur gruppen uppfattade sin livskvalitet uppgav de som hade minskat sitt saltintag och nattliga toalettbesök att de kände en markant ökning av livskvaliteten.

Sömnbrist, avbruten sömn och generella sömnproblem är direkta orsaker till stress och stressrelaterade sjukdomar, och den grupp som hade ett förhöjt saltintag visade också tydliga tecken på ökad irritabilitet och tydliga symptom på stress.

"Studien visar att en enkel förändring av kosten kan förbättra livskvaliteten markant för många människor", slår forskningschefen doktor Matsuo Tomohiro fast.