Shutterstock
Grupp skålar med öl

Ny forskning: En (liten) öl om dagen är bra för hjärtat

Alkohol i måttliga mängder minskar risken för hjärtsjukdomar, enligt ny forskning, som visar att lite mindre än en enhet om dagen är den optimala konsumtionsmängden.

Om du gillar att ta en liten öl "after work", men måste finna dig i omvärldens bristande förståelse – eller kanske rentav fördömande – finns det goda nyheter att hämta från vetenskapens värld.

Ny forskning visar att alkohol i små till måttliga mängder faktiskt är direkt gynnsamt för hjärtat.

Forskarna understryker dock att hjärtpatienter inte bör börja dricka för hälsans skull, eftersom det sällan är ett bra beslut när de skadliga följderna från alkoholen tas med i beräkningen.

En enhet om dagen är gränsen

Forskarna har jämfört alkoholvanor med dödsfall och hjärtsjukdomar hos nästan 50 000 personer i England och Skottland – länder som ligger en bra bit över de 14 enheter i veckan som flera hälsomyndigheter och -organisationer rekommenderar.

I Skottland drack en vuxen person i genomsnitt 18 enheter i veckan, medan engelsmännen i snitt drack en enhet mindre.

Öl hälls upp i glas

En enhet varierar i storlek olika länder emellan. I Storbritannien omfattar en enhet bara åtta gram alkohol, medan Skandinavien och Finland drar gränsen vid tolv gram och Nederländerna vid tio.

© Shutterstock

Forskarna undersökte sambandet mellan alkoholvanor och dödsfall av alla orsaker, dödsfall efter hjärtinfarkt och icke-dödliga hjärtsjukdomar som hjärtstillestånd och blodproppar.

De kom fram till att ett alkoholintag på åtta gram om dagen – eller lite mindre än en enhet – minskade risken för dödliga hjärtsjukdomar med upp till 27 procent.

Den bästa mängden för att förebygga hjärtsjukdomar låg ännu lite lägre. I gengäld var fördelen också något större – bara hälften av de personer som intog sex gram etanol om dagen fick enligt studien hjärtproblem.

Alkohol är (fortfarande) en effektiv mördare

Forskarna drog slutsatsen att deras resultat kan förändra hur hjärtpatienter lever med sina sjukdomar.

Först vid ett alkoholintag på omkring ett och en halv enhet om dagen började sannolikheten för nya hjärtinfarkter att öka betydligt.

Och först efter dagliga enheter ökade risken för att då av en hjärtsjukdom, skriver de brittiska läkarna.

Ändå understryker de att personer med hjärtsjukdomar inte bör öka sin alkoholkonsumtion av hälsomässiga skäl.

Alkohol är och förblir en medverkande faktor i tre miljoner dödsfall om året världen över, uppskattar Världshälsoorganisationen WHO. Det berusande ämnet kan både orsaka alkoholförgiftning och öka risken för ett flertal cancerformer.