Noll hål: Vaccin förebygger och behandlar karies

Hål i tänderna är ett problem hos 90 procent av skolbarn i västvärlden. Ett nytt vaccin från kinesiska forskare är därför välkommet. Det är fullt av proteiner som dödar de bakterier som skapar hålen.

© Shutterstock

Mellan 60 och 90 procent av alla skolbarn i industrialiserade länder har problem med karies – hål i tänderna.

Därför är det till stor hjälp för barns orala hälsa att kinesiska forskare har tagit fram ett effektivt vaccin mot just karies.

Vaccinet har testats på möss och hade i 64,2 procent av fallen en förebyggande effekt mot hål i tänderna hos möss utan karies – och en läkande effekt hos 53,9 procent hos mössen med karies.

Möss vaccinerades i näshålan

Vaccinet består av en blandning av proteiner som kallas KFD2-rPAc.

Proteinerna bekämpar en särskild typ av bakterie som heter Streptococcus mutans. Det är den bakterie som sätter sig som en vit beläggning på tänderna och som kallas plack.

Plack bryter ned socker till syra, som i sin tur bryter ned tanden – och på så sätt uppstår ett hål.

Vaccinet, som har testats på möss i laboratorieförsök, injicerades i mössens näshåla.

Hål i tänderna är mycket vanligt

De kinesiska forskarna har tidigare tagit fram ett vaccin bestående av en annan blandning av proteiner (KF-rPAc), men det visade sig ha biverkningar i form av bland annat inflammationer. Det nya vaccinet är dock fritt från de tidigare biverkningarna – men har samma höga skydd och förebyggande effekt.

Vaccinet har stor potential eftersom hål i tänderna (karies) är så utbrett.

Världshälsoorganisationen WHO anser att karies är en av de vanligaste orala sjukdomarna i i-länder samt i flera asiatiska och latinamerikanska länder.

Det är dock mindre vanligt i afrikanska länder.