Nikotinet gör livet surt

Nikotin är den eftertraktade substansen i tobaken som skapar så starka avtryck på dina nervceller att det kan begränsa din förmåga att vara glad.

Rygning

Nikotin stör hjärnans naturliga förmåga att göra dig glad.

Nikotinet är ett extremt beroendeframkallande ämne som överstimulerar hjärnans belöningssystem och gör att systemet mindre känsligt för hjärnans egna glädjesignaler.

Nikotinstopp medför humörsvängningar

Rökning och snusning är därför ovanor som det är särskilt svårt att bli kvitt.

Men nikotinet sätter också sina spår i de regioner i hjärnan som styr förnuft, minne och känslor.

När exempelvis rökare gör sig av med cigaretterna försämras förmågan att koncentrera sig och minnas, och vissa kan periodvis uppleva kraftiga humörsvängningar.

Tips för att sluta röka eller snusa

Den värsta abstinensen är över efter ungefär två veckor, så ha tålamod.

Använd eventuellt nikotintuggummi och trappa ned långsamt för att vänja hjärnan vid bristen på nikotin.

Så påverkar nikotin hjärnan:

Nikotin stimulerar nerver i ventrala tegmentala området (tjock cirkel).

Härifrån skickas signaler till belöningsregionen accumbenskärnan, förnuftet i prefrontala cortex, minnet i hippocampus samt känslor i amygdala.