Mus odlar horn för att människor ska få nya lemmar

Genom att transplantera stamceller från hjort till mus har kinesiska forskare fått de små gnagarna att odla horn. Och det kan kanske på sikt visa sig vara till fördel för oss människor.

Mus med begynnande horn i pannan.

Bara 45 dagar efter transplantationen av stamceller från hjorthorn till möss kan man se konturerna av hornen – här i form av en stor bula i pannan på musen.

© T. Qin et al. (2023)

När våren närmar sig tappar hjortar sina horn, varpå det växer ut nya med en genomsnittlig längd på imponerande 2,5 centimeter om dagen.

Detta faktum har fått forskare vid Northwestern Polytechnical University i den kinesiska staden Xi’an att undersöka de stamceller som ansvarar för hjortarnas ståtliga horn.

Genom att identifiera de exakta stamcellerna från så kallade sikahjortar och transplantera dem till pannorna på hårlösa laboratoriemöss, kunde forskarna börja se konturerna av horn efter 45 dagar.

För att ta reda på vilka celler som ansvarar för den snabba tillväxten undersökte forskarna 75 000 celler i vävnaden i och runt hornen på sikahjortar med hjälp av så kallad RNA-sekvensering.

Genom att använda denna teknik på cellerna före, under och efter hjortarna hade kastat sina horn, kunde forskarna lokalisera de celler som var avgörande för tillväxten.

Uppseendeväckande resultat

Resultaten visade att det fanns rikligt med stamceller i den nedersta delen av hornen tio dagar innan hjortarna tappade sina horn.

Fem dagar efter att hjortarna hade tappat hornen bildade stamcellerna en underkategori av dem och efter tio dagar började de bilda brosk och benmassa.

Efter att ha kommit fram till dessa celler, som var huvudansvariga för hornens tillväxt, odlade forskarna dem i en laboratorieskål. Fem dagar senare kunde de transplantera in cellerna mellan ögonen på mössen, där de fick växa.

Att tekniken har visar sig kunna användas till att odla något som påminner om horn på möss efter bara 45 dagar, kan kanske tyckas en aning bisarrt. Men det finns en mening i galenskapen, intygar av en upphovmännen bakom studien.

"Resultaten tyder på att hjortar kan vara intressanta i samband med återbildning av ben och lemmar på människor", säger forskningsledaren Tao Quin.