Luftföroreningar dödar miljontals storstadsinvånare varje år

Smog är inget att skoja om. Varje år försakar luftföroreningar tidig dök hos upp emot 7,2 miljoner människor världen över. Lyckligtvis är det lätt att koll om stadens luft är säker att andas in innan du åker på semester i storstaden.

© Getty Images

Luftföroreningar är just nu ett av världens mest allvarliga miljöproblem. Experter uppskattar att 7,2 miljoner människor dör för tidigt varje år som en följd av smog i luften.

Samtidigt hittar forskare hela tiden nya alarmerande samband mellan allvarliga sjukdomar och exponering för förorenad luft.

Luftförorening skadar hjärnan

Nyligen visade en undersökning som gjorts av forskare från University of Southern California i USA att smog är anledningen till hela 21 procent av alla demensfall i världen.

Det beror på att partiklarna i smog kan vara så små att de kan tränga in i kroppen via luftvägarna och färdas i nervbanorna för att slutligen hamna i hjärnan.

Där kan de utlösa inflammationer och immunreaktioner liknande de som orsakar Alzheimers sjukdom och demens hos människor.

Forskare har dessutom hittat bevis för att smog kan orsaka allt från diabetes till inlärningssvårigheter hos barn samt övervikt.

Karta visar smogfara

Problemet är som värst i världens storstäder och därför har projektet The World Air Quality Index sedan 2007 samlat in data från mätstationer som är placerade över hela världen i en interaktiv karta vilket gör att det är lätt att få en överblick över den aktuella föroreningen.

© The World Air Quality Index project

Kartan använder en skala för luftkvalitet som används av miljömyndigheter i hela världen. Skalan är uppdelad i sex grader av allvar som går från grönt till mörkrött. Om du är på väg på storstadssemester kan du leta upp din destination och kolla om luften är säker att andas in.