Shutterstock

Lovande resultat för behandling av kronisk kvinnosjukdom

Sjukdomen drabbar upp emot tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. Kvinnor har efterlyst en effektiv behandling åratal.

En ny behandling mot endometrios ser ut att lyckas med det befintliga behandlingar inte har kunnat hittills.

Den kan nämligen förminska de lesioner och sammanväxningar som miljontals kvinnor i hela världen plågas av till följd av denna kroniska sjukdom.

I skrivande stund testas behandlingen på människor, skriver New Scientist.

Det sker efter att japanska forskare har lagt fram lovande resultat grundade på försök med apor. De har publicerats i Science Translational Medicine.

Behandling blockerar visst protein

Endometrios är ett kroniskt inflammationstillstånd, som leder till att vävnad av samma typ som slemhinnan i livmodern också sitter utanför livmodern. I regel sitter inflammationen inuti bäckenet, men i sällsynta fall kan den även angripa andra platser i kroppen.

Sjukdomen drabbar omkring en av tio kvinnor i fertil ålder och kan orsaka våldsam smärta och infertilitet.

De japanska forskarna kom fram till att endometriosvävnad innehåller förhöjda nivåer av en viss gen, kallad IL8, som producerar ett inflammatoriskt protein som har fått namnet interleukin-8.

Den upptäckten fick forskarna att fundera på om man genom att blockera den specifika genen kan reducera den inflammation som är förknippad med endometrios – och kanske till och med bromsa utvecklingen av sjukdomen.

För testa sin teori utvecklade forskarna en antikropp som hämmar det inflammatoriska proteinet.

Därefter framkallade de kirurgisk endometrios hos en grupp makaker genom att flytta vävnad från deras livmoderkörtel till andra platser i bäckenet för att på så sätt imitera endometrioslesioner hos människor.

Endometrios är ett kroniskt inflammationstillstånd, som orsakar att vävnad av samma sort som slemhinnan i livmodern (endometrium) även sitter utanför livmodern. Denna vävnad kan sitta i äggledarna, på äggstockarna, bukhinnan, tarmar eller urinblåsan och i mycket sällsynta fall kan endometrios även hittas på andra platser i kroppen.

© Shutterstock

Elva av aporna fick antikroppen genom en injektion var fjärde vecka i sex månader i sträck, medan sex apor fick placebo.

Vid studiens slut hade endometrioslesionerna hos de behandlade aporna krympt till omkring hälften av sin ursprungliga storlek, medan vävnaden i placebogruppen fortsatte att växa.

Endometrios behandlas vanligtvis med hormondämpande läkemedel som kan minska lesionerna, men som i gengäld kan orsaka biverkningar som huvudvärk och humörsvängningar. De förhindrar dessutom menstruation, vilket gör dem olämpliga för kvinnor som försöker bli gravida.

Kirurgi kan också vara en möjlighet, men det finns en viss risk att endometriosvävnaden återvänder.

Därför ser de japanska forskarna lovande resultat i behandlingen med antikroppar, som just nu testas på ett antal frivilliga japanska kvinnor med och utan endometrios.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, lider omkring 190 miljoner kvinnor i hela världen av endometrios.

En del forskare uppskattar att det inte har gjorts några större framsteg på behandlingsfronten under de senaste 25 åren.