Shutterstock
Kvinna med Alzheimers sjukdom

Lovande försök: Nytt ämne kan bromsa utvecklingen av Alzheimers sjukdom

Forskare kan ha hittat ett ämne som kan bli ett av de första läkemedlen någonsin att stoppa utvecklingen av den aggressiva sjukdomen.

Minst 55 miljoner människor i världen lider av demens och 60-70 procent av fallen beror på Alzheimers sjukdom. Därför arbetar forskare nu med att hitta en behandling som kan bromsa den aggressiva och progressiva sjukdomen.

Och nu kan vi ha kommit ett viktigt steg närmare målet. I ett nytt så kallat fas 3-försök har ett speciellt ämne, enligt forskarna, stoppat den kognitiva nedgången hos en stor grupp Alzheimerpatienter med 27 procent på bara 18 månader.

Det skriver läkemedelsföretagen Biogen och Eisai i ett pressmeddelande..

Kan bromsa både sjukdom och symtom

1 795 personer med Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadium deltog i försöket, som började i mars 2019 och fortsatte ett och ett halvt åt framåt.

Hälften av försökspersonerna injicerades med Lecanemab två gånger i veckan, medan den andra halvan fick en inaktiv placebo.

Allvarliga biverkningar

I början av försöket mätte forskarna svårighetsgraden av deltagarnas symtom och kunde konstatera att den grupp som fick läkemedlet klarade sig 0,45 poäng bättre på en 18-poängsskala än placebogruppen.

Men trots att resultaten enligt forskarna är lovande, måste vi ändå vänta lite med att jubla. Det förklarar Kristian Steen Frederiksen, överläkare och ledare av den kliniska forskningsenheten på Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark.

"Vi har bara fått resultaten i det pressmeddelande som läkemedelsföretaget har skickat ut. Men de gör mig försiktigt optimistisk. Läkemedlet ser ut att ha effekt på både sjukdomsutvecklingen och de vanliga symtom, som patienternas minne och hur väl de fungerar i vardagen", säger han.

Kan bli det första steget

Lecanemab är en så kallad antikropp som målinriktat angriper proteinet beta-amyloid, som klumpar ihop sig runt hjärncellerna, och som en del forskare tror är orsaken till Alzheimers sjukdom.

Därmed påminner läkemedlet Aduhelm, som är godkänt i USA. Men till skillnad från Aduhelm angriper Lecanemab även de beta-amyloidproteiner inte har klumpats ihop ännu.

Om det visar sig att resultaten från de genomförda försöken står sig, kan läkemedlet bli det första i Europa som inte bara lindrar symtomen, utan även bromsar sjukdomens utveckling.

"Jag tror inte att vi kommer att kunna erbjuda en behandling som får sjukdomen att stanna upp helt med det här läkemedlet. Men det kan bli det första, viktiga steget mot att kunna göra det i framtiden, säger Kristian Steen Frederiksen.

© National Institutes of Health / Wikimedia Commons

Hopklumpade proteiner förstör hjärnan

Forskare: Det här är tidsperspektivet

Företagen bakom ämnet väntas ansöka om godkännande hos den amerikanska hälsomyndigheten, FDA, i slutet av mars 2023.

Och även om fler patienter kan vara ivriga att få tillgång till läkemedlet, så kan det, enligt Kristian Steen Frederiksen, ta lite tid innan läkemedlet kan landa på den europeiska marknaden.

"Det kommer nog att dröja ända till 2024 innan vi kan behandla de första patienterna här. Och det är viktigt att tänka på att det troligen blir långt ifrån alla patienter med Alzheimers sjukdom som behandlas med läkemedlet, eftersom studien har gjorts på patienter som befinner sig i en tidig fas av sjukdomen. Därför vet vi inte heller om de patienter som har kommit till de senare stadierna får någon glädje av medlet", säger han.