Livsviktigt näringsämne har flugit under radarn

Så gott som ingen känner till det här ämnet – men om kroppen lider brist på det kan det leda till fettlever, hjärtsjukdom och Alzheimers sjukdom.

© Shutterstock

Säger ordet kolin dig något? Välkommen i klubben. Det har visat sig att de flesta inte har en aning om vad det är. Även bland yrkespersoner som borde känna till det finns det överraskande stora okunskap om detta ämne, som är så otroligt viktigt för vår hälsa.

Om du lider brist på kolin kan det få katastrofala följder, eftersom det ingår i ett flertal viktiga kroppsfunktioner ända från uppbyggnad av cellmembran till energiomsättning och kommunikation mellan nervceller. Det hjälper dessutom till med att transportera bort fett från levern.

Brist kan leda till fettlever

Därför kan brist på kolin leda till att fett ansamlas i levern som med tiden utvecklas till fettlever samt allvarliga skador på detta viktiga organ. Ett flertal studier har dessutom kopplat ihop kolinbrist med ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och Alzheimers sjukdom.

En studie, som nyligen publicerades i tidskriften Aging Cell visade exempelvis att brist på kolin ledde till organskador och rubbade den process som ger upphov till Alzheimers sjukdom. Forskningen har visserligen gjorts på möss, men det är i stort sett samma mekanismer som föregår hos människor.

Vi får inte tillräckligt mycket kolin

Kroppen kan själv bilda en liten mängd kolin, men det är långt ifrån tillräckligt för att täcka behovet av detta ämne. Det finns dessutom i livsmedel som kalvlever, nötkött, äggula och lax, och det finns också kolin i vissa vegetabiliska matvaror som sojabönor, baljväxter, potatis och broccoli.

Forskarna bakom den omtalade studien skriver emellertid att så mycket som 90 procent av den amerikanska befolkningen inte når upp till det rekommenderade intaget av kolin, vilket är 550 milligram för män och 425 milligram för kvinnor. Och om det omtalade musförsöket kan överföras på människor, så kan ett ökat kolinintag kanske hjälpa till att dra i handbromsen för utvecklingen av exempelvis Alzheimers sjukdom.

För mycket kan också vara skadligt

Men som med så mycket annat kan för mycket av det goda i vissa fall visa sig vara ett allvarligt misstag. Det finns enskilda studier som kopplar ihop ett högt intag av kolin med en ökad risk att drabbas av sjukdomar i hjärta och blodcirkulation.

Den teorin går ut på att kolin kan omvandlas till en förening som heter trimetylamin (TMAO). Det bildas av tarmbakterier av karnitin och kolin, och det finns forskning som tyder på att TMAO kan ge åderförkalkning.

Forskare ska gå på djupet

Budskapet från forskningen är därför att vi måste göra fördjupade studier av kolin och ämnets betydelse i samband med hjärtsjukdom, leversjukdom och neurologiska sjukdomar som Alzheimers sjukdom, innan vi kan utföra mer exakta rekommendationer.

Tills vidare finns det dock två saker som verkar vara relativt odiskutabla: alldeles för få känner till kolin, och vi får inte i oss tillräckligt mycket att detta vikta ämne utifrån rådande rekommendationer.