Shutterstock

Livsfarliga köttätande bakterier sprids i USA:s kustvatten

Ungefär var femte person som utvecklar en infektion med de fasansfulla bakterierna dör. Bakteriernas ökande förekomst beror främst på klimatförändringarnas påverkan på världens farvatten.

Köttätande bakterier är bakterier som tränger in i din kropp och dödar din vävnad.

Bakteriernas gift förstör vävnad och hud i ett tempo som gör att man kan följa spridningen timmer för timme.

Sjukdomen är lyckligtvis relativt sällsynt, men den är förknippad med hög dödlighet och stor risk för amputationer.

Därför har amerikanska forskare i åratal varnat för risken att smittas med köttätande bakterier ökar med klimatförändringarnas framfart.

Ökande havstemperaturer skapar bland annat bättre villkor för en ett stort antal havslevande bakterier.

Nu har varma yttemperaturer längs de amerikanska kusterna resulterat i en akut spridning av den livsfarliga bakterien Vibrio vulnificus med fem tragiska dödsfall som följd.

Sprids hastigt i varmare vatten

De amerikanska hälsomyndigheter uppmanar därför amerikanerna att vidta extrem försiktighet när de uppehåller sig nära kusten.

Personer bör hålla sig långt ifrån saltvatten om de har ett öppet sår och genast lämna vattnet om de skär sig under simturen.

Sår måste täckas med ett vattentätt bandage, skaldjur ska kokas innan de äts och så bör man tvätta händerna med vatten och tvål efter att man har hanterat rås skaldjur.

Vibrio-bakterierna, som just nu hotar amerikanska badgäster, lever normalt i salt- eller brackvatten längs samma kustområden, men högre yttemperaturer i kustvattnen och utbredda värmeböljor denna sommar har höjt risknivån för infektioner från låg till måttligt hög.

Stigande havstemperaturer vid kusten har faktiskt tidigare förknippats med ett ökat antal infektioner med just Vibrio under perioden mellan 1988 och 2018.

Angriper under huden

Om infektionen inte behandlas kan den spridas till hela kroppen och orsaka blodförgiftning. Därför råds alla med ett infekterat sår att genast söka läkarhjälp.

"Omkring en av fem personer dör av en infektion, oftast inom ett par dagar. Därför är snabb behandling avgörande för att reducera dödligheten vid allvarlig V. vulnificus-infektion", skriver USA:s nationella folkhälsomyndighet, CDC, i en utskickad hälsovarning.

Det finns många bakteriestammar som kan orsaka den köttätande sjukdomen. En del trivs på land och andra till havs.

De köttätande bakterierna äter inte egentligen ditt kött, utan utsöndrar ett gift som får blodet att klumpa ihop sig och bilda blodproppar. Därför stoppas blod- och syretillförseln till det infekterade området varpå muskelvävnaden dör.

Eftersom de köttätande bakterierna angriper underhuden är infektionen svår att upptäcka i ett tidigt skede – inte minst med tanke på att svullnaden kan likna andra infektioner eller bölder.

I de värsta fall medför köttätande bakterier i kroppen utpräglad vävnadsdöd som orsakar exempelvis blodförgiftning, multiorgansvikt och döden.

Alla kan drabbas av de köttätande bakterierna oavsett ålder, kön och hälsotillstånd, men barn drabbas mer sällen.