Shutterstock
Hjärta

Liten förändring i din kost kan potentiellt reducera risken för hjärtproblem med 18 procent

Genom att gå igenom siffror från 500 000 människor ser forskare ut att ha gjort en uppseendeväckande upptäckt.

Med omkring 17,9 miljoner liv på samvetet årligen är hjärt-kärlsjukdomar den största mördaren i världen.

Upp emot hälften av alla hjärtproblem i världen antas bero på livsstil och nu visar en studie genomförd av forskare från Sydkorea hur bara en liten förändring av kosten kanske kan göra en stor skillnad för ditt hjärta.

Resultaten i studien presenterades under den största hjärtkonferensen i världen, som ägde rum i Amsterdam i slutet av augusti, skriver The Guardian.

Forskarna utforskade data från en stor och välkänd biomedicinsk databas kallad UK Biobank, som innehåller hälsoinformation om fler än 500 000 personer i 40 till 70 års ålder från hela England.

De deltagare som sedan tidigare hade problem med hjärtat uteslöts.

Liten förändring – stor skillnad

Varje deltagare utfrågades om hur ofta de saltade sina måltider: Aldrig/sällan, ibland, ofta eller alltid.

Sedan följde forskarna deltagarna under elva år och en av upptäckterna var att de deltagare som aldrig saltade sin mat såg ut att löpa 18 procent lägre risk att drabbas av rytmstörningar i hjärtat, så kallat förmaksflimmer.

För dem som ibland saltade sin mat minskade sannolikheten att drabbas av sjukdomen med 15 procent.

Enligt forskarna visar resultaten att de personer som alltid använder salt i maten potentiellt kan reducera risken för hjärtproblem tolv procent enbart genom att förändra sin saltkonsumtion, så att de som "ofta" använder smaksättaren i maten.

Därför uppmanar forskarna att vi maximalt intar fem gram salt om dagen, som de officiella riktlinjerna också rekommenderar.

Det motsvarar cirka en tesked salt och inkluderar även det salt vi får från processade produkter, som exempelvis köttpålägg, bröd och färdigrätter.

Studien har hittills bara presenterats under en internationell hjärtkonferens och har därmed ännu inte kollegiegranskats, vilket är en del av kvalitetssäkringen av vetenskapliga studier.