Kvinnan behöver mer sömn än mannen

Här är goda nyheter för alla kvinnor som undrar varför de sover så länge. Forskning visar nämligen att kvinnor behöver mer sömn än män.

Sovende kvinde med mand

Det är mycket olika hur mycket sömn vi behöver och vårt sömnbehov ändras under livets gång.

Men forskning visar att kvinnor i allmänhet behöver mer sömn än män och de drabbas också hårdare om de inte får de nödvändiga extraminuterna.

Praktiskt sett behöver den genomsnittliga kvinnan 20 minuter längre kvalitetssömn per dygn än den genomsnittlige mannen.

Det förklarar professor Jim Horne, som är chef på Sleep Research Centre vid Loughborough University för Daily Mail.

Det handlar om hormoner

Det förhöjda sömnbehovet hos kvinnor har speciellt två anledningar: kroppstemperaturen och hormoner.

Kvinnors hormonbalans ändras under menstruationscykelns gång. En förhöjd progesteronnivå ökar kroppstemperaturen. På det viset blir kvinnor mer känsliga för kyla.

Den känsligheten ökar utsöndringen av det centrala sömnhormonet, melatonin, vilket både sänker kvaliteten och kvantiteten på nattsömnen.

Dessutom är det vissa saker som tyder på att kvinnor är mer känsliga för stress.

När vi är stressade utsöndras en större andel av hormonet kortisol, som på en förhöjd nivå hindrar oss från att sova gott på natten.

Kvinnor använder hjärnan mer

En annan faktor som kan ha betydelse är att kvinnor generellt har fler bollar i luften under en dag och därför använder en större del av hjärnan.

Kvinnors hjärnor har därför ett större behov av återhämtning, som uppnås vid djup sömn.

Forskning visar att kvinnor generellt sover lättare än män och har svårare att somna om igen.

Källor: National Sleep Foundation och Daily Mail