Kejsarsnitt tycks påverka spädbarn annorlunda än vi har trott

I många år har blivande föräldrar fått höra att barn som föds vaginalt utsätts för helt andra bakterier än barn som föds genom kejsarsnitt.

Bakterier i nyfödda barns avföringsprover får forskare att nyansera ett vanligt antagande om betydelsen av födelsemetod.

© Shutterstock

När ett spädbarn pressas genom födelsekanalen möts barnet av en mängd olika bakterier på vägen ut.

Dessa bakterier är inte oviktiga.

Man tror att de påverkar immunförsvaret och är involverade vid utveckling av sjukdomar som astma och diabetes senare i livet.

I många år har därför experter hävdat att en vaginal födsel är bättre för barnets bakterieflora, eftersom det då får en del av moderns bakterier under födseln, till skillnad från barn som föds genom kejsarsnitt.

Nu nyanserar emellertid en kanadensisk studie detta vanliga antagande.

Studien slår fast att bakterierna i barnens tarmflora inte tycks påverkas av hur barnet har kommit till världen. Det framgår av en vetenskaplig artikel i tidskriften Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Studien, en av de största i sitt slag till dags dato, inkluderar över 600 kanadensiska kvinnor som både fött vaginalt och förlösts med kejsarsnitt.

Forskarna samlade in vaginala prover från mödrarna före födseln och tog avföringsprover från spädbarnen inom tre dygn efter födseln samt tio dagar och tre månader senare.

© Shutterstock

Människans viktiga tarmflora

Deras slutsats är klar: Oavsett hur barnen föddes hade moderns sammansättning av vaginala bakterier ingen inverkan på spädbarnets tarmbakterier.

Trots det kunde forskarna konstatera att det efter både tio dagar och tre månader var stor skillnad på bakteriesammansättningen hos de två grupperna av spädbarn. Forskarna tror att förklaringen är att fler barn som föds genom kejsarsnitt exponeras för antibiotika kring tidpunkten för födelsen än barn som föds vaginalt.

Forskarna har inte tagit några prover av mödrarnas avföring, så de kan inte säga något om huruvida den bakteriefloran påverkar barnen.