Kaffetyp kan ha antiinflammatorisk effekt

Den potentiellt gynnsamma effekten av de mörkbruna dropparna beror på en viss kombination av ämnen.

I en ny studie har forskare undersökt hur polyfenoler beter sig när de kombineras med aminosyror, som är byggstenarna i proteiner. Bådadera finns i kaffe med mjölk, vilket tyder på en antiinflammatorisk effekt.

© Shutterstock

Fisk, kål, nötter och bär är kända komponenter i antiinflammatorisk kost.

Nu har forskning lett till upptäckten av en hittills okänd kombination av ämnen, som också kan bidra till ett starkt immunförsvar.

Och det är goda nyheter för alla oss som uppskattar en skummande cappuccino eller en krämig caffè latte.

Det har visat sig att en kopp kaffe med mjölk också kan ha en antiinflammatorisk effekt på människor.

Det visar en studie som en grupp forskare vid Köpenhamns universitet och Dresdens tekniska universitet tillsammans har utfört.

Resultaten har publicerats i Journal of Agricultural and Food Chemistry, även om det ännu inte har gjorts några försök med människor.

Bekämpar inflammation dubbelt så effektivt

I studien, som bygger på cellförsök, tittar forskarna närmare på hur så kallade polyfenoler beter sig när de kombineras med aminosyror, som är byggstenarna i proteiner.

Polyfenoler är en grupp antioxidanter som bland annat förekommer i kaffebönor, vilket gör kombinationen av kaffe och mjölk optimal. Medan kaffebönan är rik på polyfenoler, innehåller mjölk rikligt med proteiner.

Forskarna undersökte den antiinflammatoriska effekten genom att utsätta immunceller för ett artificiellt inflammationstillstånd.

En del av cellerna fick olika stora doser av polyfenoler som hade reagerat med en aminosyra, medan andra bara tillsattes polyfenoler. Det fanns också en samling celler som inte tillsattes något alls.

Efter dessa försök kunde forskarna konstatera att de immunceller som tillsattes både polyfenoler och aminosyror bekämpade inflammationen dubbelt så effektivt som de celler som enbart tillsattes polyfenoler.

© Shutterstock

Vad är polyfenoler?

Därför är det enligt forskarna "logiskt att föreställa sig att den cocktailen också kan ha gynnsam effekt på inflammation i människor".

Antiinflammatorisk effekt även i andra livsmedel

Forskarna har i tidigare studier påvisat att polyfenoler binder sig till proteiner i bland annat köttprodukter, mjölk och öl.

I en annan studie har man testat om molekylerna även binder sig till varandra i en kaffedryck med mjölk. Och det verkar vara fallet.

"Våra resultat visar att reaktionen mellan polyfenoler och proteiner även äger rum i en del kaffedrycker med mjölk som vi har undersökt", berättar Marianne Nissen Lund från Köpenhamns universitet, ledaren för studien.

Hon menar därför att den gynnsamma antiinflammatoriska effekten även kan uppstå när vi kombinerar andra proteinrika livsmedel med frukt och grönt, som innehåller rikliga mängder polyfenoler.

"Jag tror att det sker en liknande reaktion mellan polyfenoler och aminosyror i exempelvis en kötträtt med grönsaker eller en smoothie, om man ser till att tillsätta något med protein, som exempelvis mjölk eller yoghurt", fortsätter Marianne Nissen Lund.

Nu ska forskarna testa effekten på djur och därefter är förhoppningen att få möjlighet att undersöka om den gynnsamma effekten även förekommer i försök med människor.